Turinio auditas

44%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ką reiks pakoreguosi

Rita
182 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali

Padėsi kur reikia psl.

Rita
184 Egzaminai Neutrali

Nesukelta, nes neatidaro nuorodų 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2018 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2017 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2016 m.)

Rita
208 Patyriminio ugdymo veiklos Neutrali

Neveikia šios nuorodos, nes reikia prieigos prie google disko

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Spuren der deutschen Kultur in Klaipeda" . Mokytojas S. Gedgaudas

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtual tourism. Klaipėda". Anglų k.mokytojos S. Šilinskienė ir I. Petkūnienė

Dailės projektinis darbas "Antikinės skulptūros, vaizduojančios žmogų, analizė“. II B klasės mokinė I. Bendikaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Rita
209 Kokybės krepšelis Neutrali Rita
221 Erasmus+ projektas „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“. Neutrali

Neveikia nuoroda: https://deutsch.info/lt

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rita
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
80 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rita
124 Pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Sigita
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
228 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
229 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
23 Visuomenės sveikatos specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Rita
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Naujausia informacija, čia pateikta 2018-2019 metų

Rita
30 Sporto salės nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
8 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, čia pateikta 2019-2020 metų

Rita
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje. ( pirmininką, pavaduotoja, sekretore ir narius)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
170 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas klube.( pirminkas, pavaduotoja, sekretorė ir nariai)
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, nes pateikta 2016-2017 metų

Rita
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
227 Mokinių priėmimo komisija Neutrali

Pateikite pareigas komisijoje (pirmininką, pavaduotoja narius)

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:

2019 m. - visų ketvirčių.
2021 m. - I, II ir IV ketvirčių.
2022 m. - II ketvirčio, jeigu jau turite.

 

Rita
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius:

2019 m. - IV ketvirčio.
2022 m. - visų, kuriuos turite.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Rita
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.

Peržiūrėti mokytojus, gal pasipildė ar išėjo, nes čia pateikta 2018 metai

Rita
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Kiekvienos pareigybės aprašus

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rita
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rita
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Nuorodų negalime ataidaryti:

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO PATVIRTINIMO

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2015 METAMS (ORIENTACINIS) PLANAS

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2014 METAMS ( ORIENTACINIS) PLANAS

Rita
178 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rita
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rita
180 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rita
247 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rita
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Rita
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Rita
164 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rita
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
34 Ugdymas Neutrali Rita
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
62 Gimnazija Neutrali Rita
63 Vizija, misija, filosofija Neutrali Rita
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 Svetainės medis Neutrali Rita
79 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Rita
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Rita
130 Slapukų politika Neutrali Rita
156 Turinio auditas Neutrali Rita
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
163 Savivalda Neutrali Rita
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Rita
183 Tikslai, uždaviniai Neutrali Rita
185 PUPP Neutrali Rita
186 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Neutrali Rita
187 Olimpiados, konkursai, varžybos Neutrali Rita
188 Veiklos ataskaitos Neutrali Rita
189 Skaitykla Neutrali Rita
190 Mokinių mokymas namuose Neutrali Rita
191 Kontroliniai ir kiti atsiskaitymo darbai Neutrali Rita
192 Aprūpinimas vadovėliais Neutrali Rita
193 Informacija dėl tėvų laikino išvykimo iš LR Neutrali Rita
194 Mokinio uniforma Neutrali Sigita
195 Tėvų teisės ir pareigos Neutrali Rita
196 Tėvų švietimas Neutrali Rita
197 Namų darbų skyrimas Neutrali Rita
198 Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas Neutrali Rita
199 Lankomumas Neutrali Rita
200 Mokinių atleidimas nuo pamokų Neutrali Rita
201 Savanorystė Neutrali Rita
202 Mokinių pasiekimų vertinimas Neutrali Rita
203 Miesto kvalifikacinių renginių mėnesių planai Neutrali Rita
204 Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai Neutrali Rita
205 Mokinių pasiekimų ir laimėjimų pildymas mokytojams Neutrali Rita
206 Mokytojų lankytini seminarai Neutrali Rita
207 Mokytojų vesti seminarai Neutrali Rita
210 Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos Neutrali Rita
211 Visuomenės sveikatos metodinė informacija Neutrali Rita
212 Mokinių sveikatos rodikliai Neutrali Rita
213 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
214 Respublikiniai projektai Neutrali Rita
215 Projektai: Lions Quest Lietuva Neutrali Rita
216 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Rita
217 Tarptautiniai projektai Neutrali Rita
218 Erasmus+ projektas "Nationale Identität - jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft", 01.09.2019 - 31.08. 2022 Neutrali Rita
219 Erasmus+ projektas - PASIRINKIMŲ ĮVAIROVĖS SAMPRATA Neutrali Rita
220 „Kvarkis - kelionė po žodžių pasaulį“ (Traveller between wor(l)ds) Neutrali Rita
222 Projektų nuorodos Neutrali Rita
225 Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Neutrali Rita
226 Nuotolinis mokymas Neutrali Rita
230 Pirmūnai Neutrali Rita
231 2021-2022 m. m. Neutrali Rita
242 2022-2023 m. m. Neutrali Rita
246 Erasmus+ projektas "Vokiečių kalbos mokymas(-is) lauke ugdant aplinkosauginį sąmoningumą" (Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness) Neutrali Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
232 Veiklos vertinimo rezultatai Neutrali Rita
233 Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. Neutrali Rita
234 Išorinio vertinimo rezultatai Neutrali Rita
235 Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. Neutrali Rita
236 Smurto prevencija Neutrali Rita
237 Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis Neutrali Sigita
238 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Rita
240 Visuomenės sveikatos biuro paslaugos Neutrali Rita
241 Maitinimas Neutrali Rita
243 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvenimo gimnazijoje darbo grupė Neutrali Rita
244 Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Hermano Zudermano gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 metams Neutrali Rita
245 Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui Neutrali Rita
248 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Neutrali Rita
249 2023-2024 m.m. Neutrali Rita
250 Įtraukusis ugdymas Neutrali Rita
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Rita
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.

Peržiūrėti mokytojus, gal pasipildė ar išėjo, nes čia pateikta 2018 metai

Rita
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rita
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
8 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, čia pateikta 2019-2020 metų

Rita
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje. ( pirmininką, pavaduotoja, sekretore ir narius)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
12 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rita
18 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Sigita
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
23 Visuomenės sveikatos specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Naujausia informacija, čia pateikta 2018-2019 metų

Rita
30 Sporto salės nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
34 Ugdymas Neutrali Rita
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rita
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Rita
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:

2019 m. - visų ketvirčių.
2021 m. - I, II ir IV ketvirčių.
2022 m. - II ketvirčio, jeigu jau turite.

 

Rita
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
62 Gimnazija Neutrali Rita
63 Vizija, misija, filosofija Neutrali Rita
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 Svetainės medis Neutrali Rita
79 Apie gimnaziją Neutrali Rita
80 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rita
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Kiekvienos pareigybės aprašus

Rita
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius:

2019 m. - IV ketvirčio.
2022 m. - visų, kuriuos turite.

Rita
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Rita
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Rita
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
124 Pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Sigita
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 Slapukų politika Neutrali Rita
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Rita
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rita
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Rita
156 Turinio auditas Neutrali Rita
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
163 Savivalda Neutrali Rita
164 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rita
170 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas klube.( pirminkas, pavaduotoja, sekretorė ir nariai)
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, nes pateikta 2016-2017 metų

Rita
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ką reiks pakoreguosi

Rita
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Rita
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Nuorodų negalime ataidaryti:

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO PATVIRTINIMO

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2015 METAMS (ORIENTACINIS) PLANAS

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2014 METAMS ( ORIENTACINIS) PLANAS

Rita
178 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rita
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rita
180 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rita
182 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali

Padėsi kur reikia psl.

Rita
183 Tikslai, uždaviniai Neutrali Rita
184 Egzaminai Neutrali

Nesukelta, nes neatidaro nuorodų 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2018 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2017 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2016 m.)

Rita
185 PUPP Neutrali Rita
186 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Neutrali Rita
187 Olimpiados, konkursai, varžybos Neutrali Rita
188 Veiklos ataskaitos Neutrali Rita
189 Skaitykla Neutrali Rita
190 Mokinių mokymas namuose Neutrali Rita
191 Kontroliniai ir kiti atsiskaitymo darbai Neutrali Rita
192 Aprūpinimas vadovėliais Neutrali Rita
193 Informacija dėl tėvų laikino išvykimo iš LR Neutrali Rita
194 Mokinio uniforma Neutrali Sigita
195 Tėvų teisės ir pareigos Neutrali Rita
196 Tėvų švietimas Neutrali Rita
197 Namų darbų skyrimas Neutrali Rita
198 Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas Neutrali Rita
199 Lankomumas Neutrali Rita
200 Mokinių atleidimas nuo pamokų Neutrali Rita
201 Savanorystė Neutrali Rita
202 Mokinių pasiekimų vertinimas Neutrali Rita
203 Miesto kvalifikacinių renginių mėnesių planai Neutrali Rita
204 Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai Neutrali Rita
205 Mokinių pasiekimų ir laimėjimų pildymas mokytojams Neutrali Rita
206 Mokytojų lankytini seminarai Neutrali Rita
207 Mokytojų vesti seminarai Neutrali Rita
208 Patyriminio ugdymo veiklos Neutrali

Neveikia šios nuorodos, nes reikia prieigos prie google disko

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Spuren der deutschen Kultur in Klaipeda" . Mokytojas S. Gedgaudas

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtual tourism. Klaipėda". Anglų k.mokytojos S. Šilinskienė ir I. Petkūnienė

Dailės projektinis darbas "Antikinės skulptūros, vaizduojančios žmogų, analizė“. II B klasės mokinė I. Bendikaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Rita
209 Kokybės krepšelis Neutrali Rita
210 Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos Neutrali Rita
211 Visuomenės sveikatos metodinė informacija Neutrali Rita
212 Mokinių sveikatos rodikliai Neutrali Rita
213 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
214 Respublikiniai projektai Neutrali Rita
215 Projektai: Lions Quest Lietuva Neutrali Rita
216 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Rita
217 Tarptautiniai projektai Neutrali Rita
218 Erasmus+ projektas "Nationale Identität - jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft", 01.09.2019 - 31.08. 2022 Neutrali Rita
219 Erasmus+ projektas - PASIRINKIMŲ ĮVAIROVĖS SAMPRATA Neutrali Rita
220 „Kvarkis - kelionė po žodžių pasaulį“ (Traveller between wor(l)ds) Neutrali Rita
221 Erasmus+ projektas „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“. Neutrali

Neveikia nuoroda: https://deutsch.info/lt

Rita
222 Projektų nuorodos Neutrali Rita
225 Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Neutrali Rita
226 Nuotolinis mokymas Neutrali Rita
227 Mokinių priėmimo komisija Neutrali

Pateikite pareigas komisijoje (pirmininką, pavaduotoja narius)

Rita
228 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
229 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
230 Pirmūnai Neutrali Rita
231 2021-2022 m. m. Neutrali Rita
232 Veiklos vertinimo rezultatai Neutrali Rita
233 Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. Neutrali Rita
234 Išorinio vertinimo rezultatai Neutrali Rita
235 Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. Neutrali Rita
236 Smurto prevencija Neutrali Rita
237 Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis Neutrali Sigita
238 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Rita
240 Visuomenės sveikatos biuro paslaugos Neutrali Rita
241 Maitinimas Neutrali Rita
242 2022-2023 m. m. Neutrali Rita
243 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvenimo gimnazijoje darbo grupė Neutrali Rita
244 Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Hermano Zudermano gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 metams Neutrali Rita
245 Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui Neutrali Rita
246 Erasmus+ projektas "Vokiečių kalbos mokymas(-is) lauke ugdant aplinkosauginį sąmoningumą" (Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness) Neutrali Rita
247 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
248 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Neutrali Rita
249 2023-2024 m.m. Neutrali Rita
250 Įtraukusis ugdymas Neutrali Rita