Turinio auditas

45%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
171 2023-03-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ką reiks pakoreguosi

Sigita
182 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali

Padėsi kur reikia psl.

Rita
184 2023-03-25 Egzaminai Neutrali

Nesukelta, nes neatidaro nuorodų 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2018 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2017 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2016 m.)

Rita
208 2023-03-25 Patyriminio ugdymo veiklos Neutrali

Neveikia šios nuorodos, nes reikia prieigos prie google disko

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Spuren der deutschen Kultur in Klaipeda" . Mokytojas S. Gedgaudas

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtual tourism. Klaipėda". Anglų k.mokytojos S. Šilinskienė ir I. Petkūnienė

Dailės projektinis darbas "Antikinės skulptūros, vaizduojančios žmogų, analizė“. II B klasės mokinė I. Bendikaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Rita
209 2023-03-25 Kokybės krepšelis Neutrali Rita
221 2023-03-25 Erasmus+ projektas „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“. Neutrali

Neveikia nuoroda: https://deutsch.info/lt

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2023-03-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Sigita
68 2023-03-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
80 2023-03-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
124 2023-03-25 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rita
125 2023-03-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-03-25 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Sigita
134 2023-03-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
228 2023-03-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
229 2023-03-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2023-03-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
22 2023-03-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
23 2023-03-25 Visuomenės sveikatos specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
57 2023-03-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
155 2023-03-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Rita
159 2023-03-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
167 2023-03-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2023-03-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Naujausia informacija, čia pateikta 2018-2019 metų

Sigita
30 2023-03-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
81 2023-03-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
165 2023-03-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Su paslauga susijusius dokumentus.

Sigita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-03-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
8 2023-03-25 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, čia pateikta 2019-2020 metų

Rita
11 2023-03-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje. ( pirmininką, pavaduotoja, sekretore ir narius)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
170 2023-03-25 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas klube.( pirminkas, pavaduotoja, sekretorė ir nariai)
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, nes pateikta 2016-2017 metų

Rita
172 2023-03-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2023-03-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
227 2023-03-25 Mokinių priėmimo komisija Neutrali

Pateikite pareigas komisijoje (pirmininką, pavaduotoja narius)

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2023-03-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 2023-03-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:

2019 m. - visų ketvirčių.
2021 m. - I, II ir IV ketvirčių.
2022 m. - II ketvirčio, jeigu jau turite.

 

Rita
104 2023-03-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2023-03-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius:

2019 m. - IV ketvirčio.
2022 m. - visų, kuriuos turite.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-03-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Rita
4 2023-03-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.

Peržiūrėti mokytojus, gal pasipildė ar išėjo, nes čia pateikta 2018 metai

Rita
87 2023-03-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Kiekvienos pareigybės aprašus

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2023-03-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 2023-03-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 2023-03-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
114 2023-03-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
145 2023-03-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rita
161 2023-03-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2023-03-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
168 2023-03-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rita
175 2023-03-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
177 2023-03-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Nuorodų negalime ataidaryti:

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO PATVIRTINIMO

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2015 METAMS (ORIENTACINIS) PLANAS

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2014 METAMS ( ORIENTACINIS) PLANAS

Rita
178 2023-03-25 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rita
179 2023-03-25 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rita
180 2023-03-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rita
181 2023-03-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-03-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
43 2023-03-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2023-03-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2023-03-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
129 2023-03-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-03-25 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rita
32 2023-03-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
41 2023-03-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Rita
64 2023-03-25 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
74 2023-03-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
115 2023-03-25 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
123 2023-03-25 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
133 2023-03-25 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Rita
164 2023-03-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-03-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rita
9 2023-03-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
19 2023-03-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
27 2023-03-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
34 2023-03-25 Ugdymas Neutrali Rita
46 2023-03-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
62 2023-03-25 Gimnazija Neutrali Rita
63 2023-03-25 Vizija, misija, filosofija Neutrali Rita
77 2023-03-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2023-03-25 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2023-03-25 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2023-03-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2023-03-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2023-03-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
116 2023-03-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Rita
118 2023-03-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Sigita
130 2023-03-25 Slapukų politika Neutrali Rita
156 2023-03-25 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2023-03-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
163 2023-03-25 Savivalda Neutrali Rita
166 2023-03-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
176 2023-03-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Sigita
183 2023-03-25 Tikslai, uždaviniai Neutrali Rita
185 2023-03-25 PUPP Neutrali Rita
186 2023-03-25 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Neutrali Rita
187 2023-03-25 Olimpiados, konkursai, varžybos Neutrali Rita
188 2023-03-25 Veiklos ataskaitos Neutrali Rita
189 2023-03-25 Skaitykla Neutrali Sigita
190 2023-03-25 Mokinių mokymas namuose Neutrali Sigita
191 2023-03-25 Kontroliniai ir kiti atsiskaitymo darbai Neutrali Rita
192 2023-03-25 Aprūpinimas vadovėliais Neutrali Sigita
193 2023-03-25 Informacija dėl tėvų laikino išvykimo iš LR Neutrali Rita
194 2023-03-25 Mokinio uniforma Neutrali Sigita
195 2023-03-25 Tėvų teisės ir pareigos Neutrali Rita
196 2023-03-25 Tėvų švietimas Neutrali Rita
197 2023-03-25 Namų darbų skyrimas Neutrali Rita
198 2023-03-25 Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas Neutrali Rita
199 2023-03-25 Lankomumas Neutrali Rita
200 2023-03-25 Mokinių atleidimas nuo pamokų Neutrali Rita
201 2023-03-25 Savanorystė Neutrali Rita
202 2023-03-25 Mokinių pasiekimų vertinimas Neutrali Rita
203 2023-03-25 Miesto kvalifikacinių renginių mėnesių planai Neutrali Rita
204 2023-03-25 Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai Neutrali Rita
205 2023-03-25 Mokinių pasiekimų ir laimėjimų pildymas mokytojams Neutrali Rita
206 2023-03-25 Mokytojų lankytini seminarai Neutrali Rita
207 2023-03-25 Mokytojų vesti seminarai Neutrali Rita
210 2023-03-25 Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos Neutrali Rita
211 2023-03-25 Visuomenės sveikatos metodinė informacija Neutrali Rita
212 2023-03-25 Mokinių sveikatos rodikliai Neutrali Rita
213 2023-03-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
214 2023-03-25 Respublikiniai projektai Neutrali Rita
215 2023-03-25 Projektai: Lions Quest Lietuva Neutrali Rita
216 2023-03-25 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Rita
217 2023-03-25 Tarptautiniai projektai Neutrali Rita
218 2023-03-25 Erasmus+ projektas "Nationale Identität - jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft", 01.09.2019 - 31.08. 2022 Neutrali Rita
219 2023-03-25 Erasmus+ projektas - PASIRINKIMŲ ĮVAIROVĖS SAMPRATA Neutrali Rita
220 2023-03-25 „Kvarkis - kelionė po žodžių pasaulį“ (Traveller between wor(l)ds) Neutrali Rita
222 2023-03-25 Projektų nuorodos Neutrali Rita
225 2023-03-25 Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Neutrali Rita
226 2023-03-25 Nuotolinis mokymas Neutrali Sigita
230 2023-03-25 Pirmūnai Neutrali Rita
231 2023-03-25 2021-2022 m. m. Neutrali Rita
242 2023-03-25 2022-2023 m. m. Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
232 2023-03-25 Veiklos vertinimo rezultatai Neutrali Rita
233 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. Neutrali Rita
234 2023-03-25 Išorinio vertinimo rezultatai Neutrali Rita
235 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. Neutrali Rita
236 2023-03-25 Smurto prevencija Neutrali Rita
237 2023-03-25 Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis Neutrali Rita
238 2023-03-25 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Rita
240 2023-03-25 Visuomenės sveikatos biuro paslaugos Neutrali Rita
241 2023-03-25 Maitinimas Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-03-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
2 2023-03-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Rita
4 2023-03-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.

Peržiūrėti mokytojus, gal pasipildė ar išėjo, nes čia pateikta 2018 metai

Rita
6 2023-03-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rita
7 2023-03-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
8 2023-03-25 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, čia pateikta 2019-2020 metų

Rita
9 2023-03-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2023-03-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje. ( pirmininką, pavaduotoja, sekretore ir narius)
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
12 2023-03-25 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rita
18 2023-03-25 Neformalaus švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Sigita
19 2023-03-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2023-03-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
22 2023-03-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Sigita
23 2023-03-25 Visuomenės sveikatos specialistas Neutrali

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
27 2023-03-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2023-03-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Naujausia informacija, čia pateikta 2018-2019 metų

Sigita
30 2023-03-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
32 2023-03-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
34 2023-03-25 Ugdymas Neutrali Rita
35 2023-03-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Sigita
41 2023-03-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Rita
43 2023-03-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2023-03-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2023-03-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2023-03-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2023-03-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 2023-03-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:

2019 m. - visų ketvirčių.
2021 m. - I, II ir IV ketvirčių.
2022 m. - II ketvirčio, jeigu jau turite.

 

Rita
53 2023-03-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 2023-03-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 2023-03-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
57 2023-03-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
62 2023-03-25 Gimnazija Neutrali Rita
63 2023-03-25 Vizija, misija, filosofija Neutrali Rita
64 2023-03-25 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
68 2023-03-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
74 2023-03-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
77 2023-03-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2023-03-25 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2023-03-25 Apie gimnaziją Neutrali Rita
80 2023-03-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Sigita
81 2023-03-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Rita
82 2023-03-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2023-03-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2023-03-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
87 2023-03-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Kiekvienos pareigybės aprašus

Rita
104 2023-03-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2023-03-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius:

2019 m. - IV ketvirčio.
2022 m. - visų, kuriuos turite.

Rita
114 2023-03-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
115 2023-03-25 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
116 2023-03-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Rita
118 2023-03-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Sigita
123 2023-03-25 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
124 2023-03-25 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rita
125 2023-03-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
129 2023-03-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2023-03-25 Slapukų politika Neutrali Rita
133 2023-03-25 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Rita
134 2023-03-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
145 2023-03-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rita
155 2023-03-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Rita
156 2023-03-25 Turinio auditas Neutrali Rita
159 2023-03-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
160 2023-03-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
161 2023-03-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2023-03-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
163 2023-03-25 Savivalda Neutrali Rita
164 2023-03-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
165 2023-03-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Su paslauga susijusius dokumentus.

Sigita
166 2023-03-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
167 2023-03-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Rita
168 2023-03-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rita
170 2023-03-25 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas klube.( pirminkas, pavaduotoja, sekretorė ir nariai)
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.
Naujausia informacija, nes pateikta 2016-2017 metų

Rita
171 2023-03-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ką reiks pakoreguosi

Sigita
172 2023-03-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2023-03-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
175 2023-03-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
176 2023-03-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Sigita
177 2023-03-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Nuorodų negalime ataidaryti:

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO PATVIRTINIMO

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2015 METAMS (ORIENTACINIS) PLANAS

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ VERTĖS 2014 METAMS ( ORIENTACINIS) PLANAS

Rita
178 2023-03-25 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rita
179 2023-03-25 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rita
180 2023-03-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rita
181 2023-03-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rita
182 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali

Padėsi kur reikia psl.

Rita
183 2023-03-25 Tikslai, uždaviniai Neutrali Rita
184 2023-03-25 Egzaminai Neutrali

Nesukelta, nes neatidaro nuorodų 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2018 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2017 m. )

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir lyginamosios analizės (2016 m.)

Rita
185 2023-03-25 PUPP Neutrali Rita
186 2023-03-25 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Neutrali Rita
187 2023-03-25 Olimpiados, konkursai, varžybos Neutrali Rita
188 2023-03-25 Veiklos ataskaitos Neutrali Rita
189 2023-03-25 Skaitykla Neutrali Sigita
190 2023-03-25 Mokinių mokymas namuose Neutrali Sigita
191 2023-03-25 Kontroliniai ir kiti atsiskaitymo darbai Neutrali Rita
192 2023-03-25 Aprūpinimas vadovėliais Neutrali Sigita
193 2023-03-25 Informacija dėl tėvų laikino išvykimo iš LR Neutrali Rita
194 2023-03-25 Mokinio uniforma Neutrali Sigita
195 2023-03-25 Tėvų teisės ir pareigos Neutrali Rita
196 2023-03-25 Tėvų švietimas Neutrali Rita
197 2023-03-25 Namų darbų skyrimas Neutrali Rita
198 2023-03-25 Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas Neutrali Rita
199 2023-03-25 Lankomumas Neutrali Rita
200 2023-03-25 Mokinių atleidimas nuo pamokų Neutrali Rita
201 2023-03-25 Savanorystė Neutrali Rita
202 2023-03-25 Mokinių pasiekimų vertinimas Neutrali Rita
203 2023-03-25 Miesto kvalifikacinių renginių mėnesių planai Neutrali Rita
204 2023-03-25 Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai Neutrali Rita
205 2023-03-25 Mokinių pasiekimų ir laimėjimų pildymas mokytojams Neutrali Rita
206 2023-03-25 Mokytojų lankytini seminarai Neutrali Rita
207 2023-03-25 Mokytojų vesti seminarai Neutrali Rita
208 2023-03-25 Patyriminio ugdymo veiklos Neutrali

Neveikia šios nuorodos, nes reikia prieigos prie google disko

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Spuren der deutschen Kultur in Klaipeda" . Mokytojas S. Gedgaudas

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtual tourism. Klaipėda". Anglų k.mokytojos S. Šilinskienė ir I. Petkūnienė

Dailės projektinis darbas "Antikinės skulptūros, vaizduojančios žmogų, analizė“. II B klasės mokinė I. Bendikaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Rita
209 2023-03-25 Kokybės krepšelis Neutrali Rita
210 2023-03-25 Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos Neutrali Rita
211 2023-03-25 Visuomenės sveikatos metodinė informacija Neutrali Rita
212 2023-03-25 Mokinių sveikatos rodikliai Neutrali Rita
213 2023-03-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
214 2023-03-25 Respublikiniai projektai Neutrali Rita
215 2023-03-25 Projektai: Lions Quest Lietuva Neutrali Rita
216 2023-03-25 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Rita
217 2023-03-25 Tarptautiniai projektai Neutrali Rita
218 2023-03-25 Erasmus+ projektas "Nationale Identität - jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft", 01.09.2019 - 31.08. 2022 Neutrali Rita
219 2023-03-25 Erasmus+ projektas - PASIRINKIMŲ ĮVAIROVĖS SAMPRATA Neutrali Rita
220 2023-03-25 „Kvarkis - kelionė po žodžių pasaulį“ (Traveller between wor(l)ds) Neutrali Rita
221 2023-03-25 Erasmus+ projektas „Deutsch.info – didactic adaption for classroom use“. Neutrali

Neveikia nuoroda: https://deutsch.info/lt

Rita
222 2023-03-25 Projektų nuorodos Neutrali Rita
225 2023-03-25 Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Neutrali Rita
226 2023-03-25 Nuotolinis mokymas Neutrali Sigita
227 2023-03-25 Mokinių priėmimo komisija Neutrali

Pateikite pareigas komisijoje (pirmininką, pavaduotoja narius)

Rita
228 2023-03-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
229 2023-03-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Rita
230 2023-03-25 Pirmūnai Neutrali Rita
231 2023-03-25 2021-2022 m. m. Neutrali Rita
232 2023-03-25 Veiklos vertinimo rezultatai Neutrali Rita
233 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. Neutrali Rita
234 2023-03-25 Išorinio vertinimo rezultatai Neutrali Rita
235 2023-03-25 Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. Neutrali Rita
236 2023-03-25 Smurto prevencija Neutrali Rita
237 2023-03-25 Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis Neutrali Rita
238 2023-03-25 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Rita
240 2023-03-25 Visuomenės sveikatos biuro paslaugos Neutrali Rita
241 2023-03-25 Maitinimas Neutrali Rita
242 2023-03-25 2022-2023 m. m. Neutrali Rita