Priėmimas į gimnaziją

 

Kviečiame susipažinti su mūsų gimnazija! 


Kviečiame pasižiūrėti filmuką apie gimnaziją.


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024–2025 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (https://svietimas.klaipeda.lt/) nuo 2024 m.:

vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

1. Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių priėmimo informacinėje sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;

2. Mokinių, kurie lieka mokytis toje pačioje mokykloje, tėvai, teikia rašytinius prašymus mokyklų vadovams ir jų sistemoje registruoti nereikia (iš 4 į 5 klasę, iš 10 į 11 klasę). Prašymus užpildyti iki balandžio 16 d. (daugiau informacijos suteiks klasių vadovai);

3. Prašymus registruoti sistemoje gali UŽSIENIO PILIEČIAI, turintys galimybę prisijungti ir autorizuotis per elektroninius valdžios vartus;

4. Užsienio piliečiai ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda). Atnaujinta prašymo forma yra patalpinta https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9;

5. Aktuali informacija susijusi su priėmimu nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. skelbiama „Priėmimo į mokyklas“ paskyroje: https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10.

Mokinių priėmimo komisija

Konsultuojantis asmuo gimnazijoje: raštinės administratorė Rimanta Cvetkova, tel.  +370 46 346 249,  tel. mob. +370 (686 ) 18256  El. p. rastine@hzg.lt

Svarbi  informacija

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant, o tęsiant mokymąsi toje pačioje mokykloje ( iš 4 į 5 kl., iš 9 į 10 kl., iš 10 į 11 kl.) teikiami prašymai raštu gimnazijos direktoriui.

Į gimnazijas tautinių mažumų mokiniams (įskaitant vokiečių tautinių mažumų mokinius, pageidaujančius mokytis vokiečių kalbos) priimami asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, Savivaldybės teritorijoje gyvenantys tautinių mažumų ir kiti asmenys, kurių broliai ir seserys prašymų pateikimo metu jau mokosi toje gimnazijoje; į 2–8, I–IV klases organizuojamas ir vykdomas kandidatų  vokiečių kalbos mokėjimo vertinimas. 

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

 

Laisvos vietos 2024-2025 m. m.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40