Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-04-29 11:32:48 243.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-29 11:32:49 211.37 KB
Tvarkų aprašai
Lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:02 261.04 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:03 684.01 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2022-04-29 12:12:03 387.04 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka 2022-04-29 12:12:04 149.15 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-23 21:36:28 116 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:52:23 15.91 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2022-11-10 22:54:39 15.45 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-27 21:01:30 16.42 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-10 21:21:33 24.68 KB
2019 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-04-29 12:12:06 22.64 KB
Įsigyti vadovėliai 2019-2020 m. m. 2022-04-29 12:17:55 25.96 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-04 17:06:20 1.98 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2022-05-04 13:56:19 325.55 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-10 20:41:51 18.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-11-10 20:44:11 24.18 KB
Veiklos plano ir strateginio planavimo stebėsenos rodiklių sąrašas 2022-11-10 21:25:55 28.15 KB
Darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas 2023-01-27 21:09:09 23.76 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-27 21:10:24 24.71 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:56:52 15.6 KB
Įsigyti vadovėliai 2022 m. 2023-02-08 22:13:39 25.77 KB
Taisyklės
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės  2022-04-29 12:14:10 467.91 KB
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės ir skatinimo priemonės   2022-04-29 12:14:54 37.88 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-27 21:05:49 459 KB
Priėmimas į gimnaziją
Įsakymas dėl prašymų mokytis 2023–2024 mokslo metais registravimo pradžios 2023-01-06 19:31:23 31.8 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-05-02 12:06:15 51.19 KB
Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo 2022-05-02 12:06:16 145.55 KB
Atnaujinta informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais  2022-05-02 12:12:09 26.68 KB
Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-05-02 12:06:16 26.44 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2022-05-02 12:16:14 40.68 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-05-01 20:19:04 35.5 KB
Prašymas dėl gimnazijos lankymo karantino metu 2022-05-01 20:19:05 30.5 KB
Tėvų prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-10-19 23:21:02 27.5 KB
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2022-05-02 17:14:14 12.35 KB
Informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose 2022-05-02 17:14:14 12.52 KB

Atnaujinta: 2023-04-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 – 11.35
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40