Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-04-29 11:32:48 243.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-29 11:32:49 211.37 KB
Tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:03 684.01 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2022-04-29 12:12:03 387.04 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka 2022-04-29 12:12:04 149.15 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:52:23 15.91 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2022-11-10 22:54:39 15.45 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-27 21:01:30 16.42 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-10 21:21:33 24.68 KB
2019 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-04-29 12:12:06 22.64 KB
Įsigyti vadovėliai 2019-2020 m. m. 2022-04-29 12:17:55 25.96 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2022-05-04 13:56:19 325.55 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-10 20:41:51 18.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-11-10 20:44:11 24.18 KB
Veiklos plano ir strateginio planavimo stebėsenos rodiklių sąrašas 2022-11-10 21:25:55 28.15 KB
Darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas 2023-01-27 21:09:09 23.76 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-27 21:10:24 24.71 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:56:52 15.6 KB
Įsigyti vadovėliai 2022 m. 2023-02-08 22:13:39 25.77 KB
Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-19 20:32:56 258.76 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-18 21:19:55 245.23 KB
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojant alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-23 14:58:27 97.71 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-11-22 20:27:10 192.94 KB
Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-12-03 19:03:37 179.41 KB
Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2019 m.m. 2023-12-11 10:42:17 1.97 MB
Įsigyti vadovėliai 2023 m. 2024-03-09 22:44:35 319.89 KB
Taisyklės
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės  2022-04-29 12:14:10 467.91 KB
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės ir skatinimo priemonės   2022-04-29 12:14:54 37.88 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-27 21:05:49 459 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-05-02 12:06:15 51.19 KB
Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023-10-25 15:10:20 26.55 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2022-05-02 12:16:14 40.68 KB
Dėl prašymų mokytis 2024-2025 m.m. registravimo pradžios nustatymo 2024-03-19 09:26:13 118.56 KB
Priėmimo priemonių planas 2024 m. 2024-03-19 19:01:40 146.75 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija 2024 m. 2024-03-19 19:02:02 472.65 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-05-01 20:19:04 35.5 KB
Prašymas dėl gimnazijos lankymo karantino metu 2022-05-01 20:19:05 30.5 KB
Tėvų prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-10-19 23:21:02 27.5 KB
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2022-05-02 17:14:14 12.35 KB

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40