Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

 

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

2023 - 2024 M.M. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis  
Eil. Nr. Mokytojas Dalykas  Kab. Aukl. klasė   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 Mokytojas
1 Jurelevičė Dovilė Etika   5a Pir             7abc(308)   Antr           6a (313) 8abc (110) 11 (110) Treč           5ac (312)     Ketv     9abc (232)   10ab (108) 6bc (313) 5b (313)   Penk                 Jurelevičė Dovilė
2 Gelažnikaitė Daina Katalikų tikyba 324 8c Pir 4ab     3b   3ac 7ab 8b Antr           6ac 8a 11 Treč           5abc 7c 8c Ketv     9abc   10ab 6b   LQ 8c Penk                 Gelažnikaitė Daina
3 Bajalienė Virginija Vokiečių k. 328   Pir 1a IDUK 4B 1b 1b2 2c1 4b1     Antr 4b 1a2 1b2 1b2 1a1 2c1     Treč 4b 2c1 1a 1b 4b1       Ketv 1a2 1b2 4b1 1a1 1a1       Penk 4b1 1a1 1a2 1a2 2c1 2c1     Bajalienė Virginija
4 Tikužienė Edita Vokiečių k. 301   Pir 2a2 3c1 3c1 3c2 4b2 IDUK 3C     Antr 3c1 1b1 2a2 3c2 3b1       Treč 3c 3b1 3b1 2a2 2a2       Ketv 3c2 3c2 4b2 1b1 3b1 3c1     Penk 4b2 4b2 1b1 1b1 3c 2a2     Tikužienė Edita
5 Miciuvienė Dijana Vokiečių k. 305   Pir 1c1 4a   1c2 1c2 3b     Antr IDUK 3B 4a 2c2 2c2 3b2 1c     Treč 4a2   1c2 1c1 2c2 3b2     Ketv 2c2 3b2 3b2 4a2 4a2 1c     Penk 4a2 1c2 1c1 1c1 2c2 3b     Miciuvienė Dijana
6 Miliūnienė Kristina Vokiečių k. 320   Pir 2a1 2b1 3a 2b2 2b2 IDUK 2B     Antr 2a1 2a1 3a1 3a1 3a2 3a2     Treč 4a1 2b1 2a1 2b2 3a1 3a     Ketv 4a1 2b1 2b1 2b2 3a1 3a2     Penk 2b2 2b1 3a2 4a1 4a1 2a1     Miliūnienė Kristina
7 Einars Marta Vokiečių k. 306 7b Pir 7b2 9abc 9abc     IDUK 8A     Antr   6a2 7b2   6a1 7b1 7b1   Treč 7b2 6a2 6a2   6a1 7b1 7b1   Ketv     6a2 9abc 6a1 7b1 IDUK 8b 11mod Penk 6a2 9abc 6a1 6a1 7b2 7b2     Einars Marta
8 Jurgauskaitė Loreta Vokiečių k. 316   Pir     5a2 5a2 7c2 7c1 5c1   Antr 7c2 7c1 7c1 5c1 5a2 5c2 5c2   Treč 5c1 5c2   7c1 5a2       Ketv   7c2 7c1   5c2       Penk 5c2 5c1 5c1 5a2 7c2 7c2     Jurgauskaitė Loreta
9 Tallat Kelpšaitė Dapšienė Neringa Vokiečių k.     Pir                 Antr     5a1 (110) 5a1 (110) 12B (110) 12B (110)     Treč   5a1 (110)             Ketv     5a1(315)   12B  (110)       Penk       5a1 (307) 12B (307)       Tallat Kelpšaitė Dapšienė Neringa
10 Ežerinskienė Jovita Vokiečių k. 315   Pir 12A 9abc 9abc 11 11   10ab   Antr 8c1 8c1 IDUK 7a IDUK 7b 12A 12A     Treč 8c1 10ab 10ab 11   8a1     Ketv       9abc 12A 8a1 8a1   Penk 8c1 9abc 10ab   12A 8a1 11   Ežerinskienė Jovita
11 Gedgaudas Sigitas Vokiečių k. 329   Pir       8c2 5b1 5b1 6b1   Antr 6b2 6b1 5b1 5b1 12B 12B     Treč 8c2   6b1 6b1   6b2     Ketv 6b1 8c2 8c2   12B 5b1 6b2   Penk 8c2   6b2 6b2 12B       Gedgaudas Sigitas
12 Matthias Georgia Vokiečių k.     Pir   9abc(329) 9abc(329) 11(306) 11(306)   10ab(306)   Antr                 Treč   10ab(218) 10ab(218) 11(218)         Ketv   8c1(110)   9abc(110)         Penk   9abc(110) 10ab(110) 8a1(110) 8b1(110)   11(110)   Georgia Matthias
13 Samuitienė Evelina Vokiečių k. 205 IIa Pir 8b1 8a2 6c2 8b2   6c1 10ab   Antr 6c2 6c2 6c1   8a2 8b2     Treč   10ab 10ab 6c1   8b1 8b1   Ketv 6c2 8b1 8b2 8b2 8a2 8a2     Penk 6c1 6c1 10ab 8b2   8a2 6c2   Samuitienė Evelina
14 Beleckienė Gitana Vokiečių k. 218 IIIb Pir   9abc 9abc   7a2 7a2     Antr       7a2 7a1 5b2     Treč         5b2 7a2 7a1   Ketv   7a1 7a2 9abc   5b2     Penk   9abc   5b2 5b2 7a1 7a1   Beleckienė Gitana
15 Budrikienė Žydrūnė Lietuvių k. 207 IIb Pir   5b1 5a1 5a1 6c1 6b2 6b2   Antr 6b1 6b2 5a2 5a2 5a1       Treč 6b2 5a2 5b1 5b1 5a1 6b1     Ketv 6c1 5b1 5a2 6c1 5b1   6b1   Penk 5a1 6b2 6b1 6b1 5a2 6c1 6c1   Budrikienė Žydrūnė
16 Pociutė Loreta Lietuvių k. 208   Pir 9abc 5c1 10ab 7b1 7b1 12A 12A   Antr 10ab 10ab 7b1 12A 11 11 5c1   Treč   5c1 12A 12A 11A 11A     Ketv 9abc 9abc 5c1 5c1     10ab 10ab Penk 11A 11A 12A 12A 7b1 7b1 9abc   Pociutė Loreta
17 Strikauskienė Lijana Lietuvių k. 210 6a Pir 9abc 6a1 8b2 8b1 5b2 5b2 6a2   Antr 6a1 6a1 5b2 6a2 6a2 8b1 LQ   Treč 6a2 6a1 5b2   8b1 8b2 8b2   Ketv 9abc 9abc   8b1 5b2 8b2     Penk 6a1   6a2 8b1 8b2   9abc   Strikauskienė Lijana
18 Rakauskienė Indra Lietuvių k. 117   Pir     10ab   7a1 12A 12A   Antr 10ab 10ab   12A 11 11     Treč 7a1   12A 12A 11A 11A 7a2   Ketv 7a2 7a2 7a1 7a1     10ab 10ab Penk 11A 11A 12A 12A 7a1 7a2 7a2   Rakauskienė Indra
19 Čiunkienė Asta Lietuvių k. 206   Pir 9abc 8c1   8a1 6c2 6c2     Antr 8c2 8c2 6c2   8c1       Treč   8c2 8c1 8a1 8a2 8a2 6c2   Ketv 9abc 9abc 8c1 8a1 8a1 8c2 8a2   Penk 6c2 8a1 8c2 8a2 8a2 8c1 9abc   Čiunkienė Asta
20 Kimtytė Asta Lietuvių k. 302   Pir 9abc 5c2 10ab 7b2 7b2 7c2     Antr 10ab 10ab 7c2 7c1   7b2     Treč 5c2     7c2 7c2 7c1 7b2   Ketv 9abc 9abc 7c2 5c2 7c1 7b2 10ab 10ab Penk   5c2 5c2   7c1 7c1 9abc   Kimtytė Asta
21 Dvarionaitė Pancerovienė Justė Anglų k. 125   Pir 3b1 2a2 2a1 4a1 3b2       Antr 3c2   3a2 4b2 3c1 3a1     Treč                 Ketv     3c1 3b1 3b2 3c2     Penk 2a1 4a1 2a2 3a2 3a1 4b2     Justė Dvarionaitė
22 Šilinskienė Sonata Anglų k. 225 8a Pir   8a1 8c1 8a2 12A 7b2     Antr 5a2 12A 12A 6a1 9abc       Treč 6a1 9abc 9abc 8a2 8a1 7b2     Ketv 5a2   6a1 7b2   8c1     Penk 5a2 8a2 8c1   8a1 12A     Šilinskienė Sonata
23 Petkūnienė Inga Anglų k. 105 8b Pir 8b2 8c2 8b1 2c2 4a2 2c1     Antr   2b1 2b2   8c2 10ab 10ab LQ Treč 8b1 2b2   4b1 8b2       Ketv 2c1     2b1 8b2 8b1     Penk 10ab 4a2 4b1 2c2   8c2     Petkūnienė Inga
Ev. tikyba 105   Pir             1-4 kl. 5-10 kl. Antr                 Treč                 Ketv                 Penk                
24 Breznik Lina Anglų k. 234 6c Pir   11 6c1 5b1 12A 5c1 5c2   Antr 6c1 12A 12A 5c2 9abc       Treč   9abc 9abc 6c2 5b1   6c1   Ketv     5c2 6c2 5c1       Penk 5c1 6c2 11 11 5b1 12A     Breznik Lina
25 Račiūnienė Miglė Anglų k. 233   Pir   6a2   5b2 12A 7b1     Antr 5a1 12A 12A 7a1 9abc 10ab 10ab   Treč 7b1 9abc 9abc 5b2   7a1     Ketv 7a1 5b2   7b1 6a2 5a1     Penk 10ab   5a1 6a2   12A     Račiūnienė Miglė
26 Mendelienė Vaida Anglų k. 106 6b Pir   11 6b2     6b1     Antr 7c1 7c2 6b1   9abc 10ab 10ab   Treč 7a2 9abc 9abc 6b2 7c1 7c2     Ketv 6b2 7c1   7a2 7c2       Penk 10ab 6b1 11 11 7a2 LQ 6b     Mendelienė Vaida
27 Liutikienė Daiva Istorija, pil.ugd. 308 Ib Pir   7b 11     10a pil     Antr 12B 9b 10b 9a 10a 7a     Treč 9b pil 5b 5a   12B       Ketv 5b   7b   5a 11 11   Penk 9b 7a 9a   10a 10b  10b pil   Liutikienė Daiva
28 Rimeikienė Daiva Istorija, pil.ugd. 307 IVa  Pir 6a 6b 7c   8a 8b 6c 12A Antr 12Š 9c   8b 5c   7c   Treč 12A 12A 8a 8c 9a pil       Ketv 6a 5c 6c 6b 8c 9c 9c pil   Penk                 Rimeikienė Daiva
29 Kačinienė Rita Geografija     Pir                 Antr                 Treč                 Ketv 12B (234) 12B (234)             Penk                 Kačinienė Rita
30 Norvaišas Rolandas Geografija 232 IVb Pir 11 6c 7a 9b 10a 8a   12A Antr   9a 9c 10b   7c     Treč 12A 12A 8b 7a 7b 9a 11   Ketv 7b 6b   8c 9b 6a 8b   Penk 9c 8c 6c 7c 6b 6a 8a 11 Norvaišas Rolandas
31 Skolove Rita Matematika 217 7c Pir 8a 7c 12B 7a 8c   11B   Antr 7a 7a   8c 7b 8a     Treč 7c 8a 11B 7b 8c 12B   11mod Ketv 7c 8a 11B 11B 7a 12B     Penk 7b 7b 8a 8c 8c   7c   Skolove Rita
32 Butkuvienė Gintana Matematika 108   Pir 10ab 10ab 12A 12A   11A 11A   Antr 8b 8b 9b 9b   9a 9a   Treč 10ab 11A 11A 8b   12A 12A 11mod Ketv 10ab 10ab 11A 11A   12A 12A   Penk 8b 8b 9b 9b 9a 9a     Butkuvienė Gintana
33 Gubicienė Ernesta Matematika 215   Pir 10ab 10ab 12A 12A 9c 11A 11A   Antr                 Treč 10ab 11A 11A 9c 9c 12A 12A 11mod Ketv 10ab 10ab 11A 11A 9c 12A 12A   Penk                 Gubickienė Ernesta
34 Stepušaitienė Janina Matematika 107   Pir 6c 5a 5c   6b 6a     Antr 5c   6a 6c 6b 5a     Treč 5a   6c 5c 6b 6a     Ketv 5c 6c   5a 6b   6a   Penk                 Stepušaitienė Janina
35 Balykova Sidona Matematika     Pir                 Antr 5b (214)               Treč 5b (313)               Ketv     5b (107)           Penk 5b (107)               Balykova Sidona
Gyvenimo įg.     Pir                 Antr             7a (214)   Treč           9c IIp (308) 9b IIp (308)    Ketv             7c (217)   Penk             7b (107)  
36 Rūtenis Latoža Ekonimika     Pir 12A (110)   11 (110) 10a (110) 10b (108)       Antr                 Treč                 Ketv           11 (110) 11 (110)   Penk                 Rūtenis Latoža
37 Norkienė Asta Inform.tech./Inform. 212   Pir 7b1 5b2 6b1 5c2 7c1 7a1 6a1   Antr 6a2 6c1 6b2 7c2 7a2 5c1 7b2   Treč                 Ketv                 Penk     5a2 5b1 5a1 6c2     Norkienė Asta
38 Vasiliauskienė Ina Inform.tech./Inform. 327   Pir                 Antr 11 11   9c 8a1 9b1 9b2 12A Treč 11mod 8c1 8c2   10b1 10b2 10a 12B Ketv   8b2 8b1 8a2 11 9a1 9a2 12A Penk                 Vasiliauskienė Ina
39 Auriukienė Loreta Biologija, gamta     Pir 6b (312) 12B (312)   10b (312) 6a (312)     11 (312) Antr     10a (214) 6b (214) 6c (214) 9c (214)     Treč 9c (312) 6c (312)   9a (312) 10a (312)       Ketv 11 (313) 11 (313) 10b (313) 6a (313) 9a (313)     12B (313) Penk                 Auriukienė Loreta
40 Lubytė Lauryna Biologija, gamtos m. 313 5b Pir   12A 7b 7c 5a       Antr 8a 5b 7a 7b 7c       Treč     7a 5a 9b 8c   12mod Ketv                 Penk 12A 12A 5b   9b 8b     Lauryna Lubytė
Gyvenimo įg.     Pir             5b   Antr             5a   Treč                 Ketv                 Penk       5c        
41 Savickienė Ramutė Fizika, gamtos m. 214 5c Pir 8c 12A 8a 9c 9b 10b   11 Antr                 Treč 9a 8b 5c 9b 12A 10a 8a   Ketv 11 11 10a 10b 7b 7c 8c   Penk 12A 12A 7a 9a 5c 9c 8b   Savickienė Ramutė
42 Jakubauskaitė Viktorija Chemija 312   Pir                 Antr 11 11 9a 8a 8b 8c 9c 12A Treč                 Ketv 12A 12A 8a 10a 11 10b 9b   Penk 9a 10a 8b 9c 10b 9b 8c   Jakubauskaitė Viktorija
43 Bukauskienė Judita Techn/Taikomosios t. 112   Pir 7a2 7a2   8c1 5c2 5c2     Antr 7b2 7b2 11 5b2 5b2 9b2 11   Treč 6b1 6b1 6a1 6a1 10b2   9c II p     Ketv   5a2 12A 12A 8b1 5a2 9a1   Penk 8a2 7c2 7c2 6c2 6c2 10a IIp     Bukauskienė Judita
44 Valaikienė Rita Techn/Taikomosios t. 113 6a Pir 7a1 7a1 8c2 5c1 5c1       Antr 7b1 7b1     5b1 5b1 9b1   Treč 8b2 6b2 6b2 6a2 6a2 10b1     Ketv 5a1 5a1       9a2     Penk 8a1 7c1 7c1 6c1 6c1       Valaikienė Rita
45 Alminė Asta Muzika 310   Pir 7c 1c 3b 9a 8b 5a     Antr 1b 2c 5c 1a 4a       Treč 8a 7a 2b   6c 9b 8c   Ketv 3a   2a 1c   10a     Penk 6b 10b 9c 7b 6a 5b     Alminė Asta
46 Paulauskienė Ausma Dailė 114 Ic Pir 5b 8b 6a   9a 8c     Antr   8a   10a 10b 6b     Treč 6c 7c 7b           Ketv     12A 12A   9b     Penk   5a   7a 9c 5c     Paulauskienė Ausma
47 Aukštkalnis Rokas Fizinis ugdymas Sp.salė   Pir 5a   5b 6c   9abc 8abc   Antr 9abc 5a 8abc 11         Treč       10ab 7a 6c 5a   Ketv 8abc     5b 6c 7a     Penk 7a 5b   10ab 11 11 12A 12A Aukštkalnis Rokas
48 Tolmačiova Laimutė Fizinis ugdymas Sp.salė IIIa Pir 5c 4b   6b 2a 9a 8ac   Antr 9a 5c 8ac 11 2b 3c     Treč 1a 7b 7c 10ab 5c   6b   Ketv 8ac 7b 6b 7c         Penk 7c   7b 10ab 11 11 12A 12A Tolmačiova Laimutė
49 Derkintienė Sigita Fizinis ugdymas Sp.salė   Pir   2c 4a 6a 1b 9bc 8b   Antr 9bc   8b   1c 3b     Treč 3a               Ketv 8b 6a             Penk   6a             Derkintienė Sigita
50 Petrošiūtė Indrė Psichologija     Pir                 Antr             12A (217)   Treč                 Ketv                 Penk                 Petrošiūtė Indrė
51 Petrošienė Vilma Šokis/Teatras 311 Ia Pir                 Antr   3a 11   2c 2a 11   Treč 1c   4a 3c 2b 4b     Ketv 1b 1a 12A 12A   3b     Penk                 Petrošienė Vilma
52 Balykova Sidona Pradinės klasės 229 4b Pir Et/Tik FU(s) Mat Pas.p. L1/V2 V1/L2 Ev.t.   Antr Vok Mat Liet L1/A2 Dailė Muz     Treč Vok Mat Muz A1/L2 V1/L2 Šok     Ketv Mat Liet V1/V2 FU Pas.p LQ     Penk V1/V2 L1/V2 A1/L2 Mat FU L1/A2     Balykova Sidona
53 Venckienė Rūta Pradinės klasės 127 4a Pir Et/Tik Vok FU(s) A1/L2 L1/A2 Dailė Ev.t.   Antr Liet Vok Mat FU Muz(A) Pas.p     Treč V1/V2 Liet Šok Mat Mat Muz LQ   Ketv V1/L2 Mat Mat L1/V2 L1/V2 Pas.p     Penk V2/L1 A1/A2 FU(s) V1/L2 V1/L2       Venckienė Rūta
54 Mockienė Inga Pradinės klasės 321 1c Pir V1/L2 Muz (A) Mat L1/V2 L1/V2 *     Antr Mat Techn Gamt Liet FU(s) Vok     Treč Šok Liet L1/V2 V1/L2 Tik/Et* *     Ketv Mat VU Dailė Muz(A) FU Vok/2c     Penk Mat L1/V2 V1/L2 V1/L2 FU       Mockienė Inga
55 Dajorienė Jūratė Pradinės klasės 227 1a Pir Vok Mat Liet Muz FU Tik* Ev.t   Antr Mat V2/L1 Gam.m. Muz (A) V1/L2 FU     Treč FU(s) Mat Vok Liet Etika*       Ketv L1/V2 Šok VU V1/L2 V1/L2 Techn     Penk Mat V1/L2 L1/V2 L1/V2 Dailė       Dajorienė Jūratė
56 Vaičikauskaitė Rima Pradinės klasės 226 1b Pir Mat Gam. m. Vok L1/V2 FU(s) Tik*     Antr Muz (A) V1/L2 L1/V2 L1/V2 Dailė Techn     Treč Liet Mat FU Vok Etika       Ketv Šok L1/V2 Mat V1/L2 Liet VU     Penk Muz Mat V1/L2 V1/L2 FU       Vaičikauskaitė Rima
57 Racevičienė Daina Pradinės klasės 322 2c Pir Mat FU(s) Pas.p. L1/A2 V1/L2 A1/L2 LQ   Antr Mat Muz (A) L1/V2 L1/V2 Šok V1/L2     Treč Liet V1/L2 Mat Pas.p. L1/V2 Et     Ketv A1/V2 Mat Muz Bas Bas Tik     Penk Mat Dailė Dailė L1/A2 V1/V2 V1/L2     Racevičienė Daina
58 Jakštienė Genovaitė Pradinės klasės 323 2a Pir V1/V2 L1/A2 A1/L2 Mat FU(S) LQ     Antr V1/L2 V1/L2 L1/V2 Muz Mat Šok     Treč Pas.p Mat V1/L2 L1/V2 L1/V2 Et/tik*     Ketv Mat Liet Muz(A) Pas.p. Bas Bas     Penk A1/L2 Mat L1/A2 Dailė Dailė V1/V2     Jakštienė Genovaitė
59 Miknevičienė Rimantė Pradinės klasės 126 2b Pir Mat V1/L2 Pas.p. L1/V2 L1/V2 LQ Ev.t.   Antr Mat A1/L2 L1/A2 Dailė FU(s) Dailė     Treč Mat V1/A2 Muz(A) L1/V2 Šok Et/tik*     Ketv Mat V1/L2 V1/L2 A1/V2 Bas Bas     Penk L1/V2 V1/L2 Liet Mat Pas.p Muz     Miknevičienė Rimantė
60 Miniotienė Rasa Pradinės klasės 128 3a Pir Mat Liet Vok Muz FU Et/Tik     Antr Mat Šok V1/A2 V1/L2 L1/V2 A1/V2     Treč FU(s) Dailė Mat Gamt V1/L2 Vok     Ketv Muz (A) Mat Techn Liet V1/L2 L1/V2     Penk Mat VU L1/V2 L1/A2 A1/L2 FU     Miniotienė Rasa
61 Pociuvienė Brigita Pradinės klasės 129 3b Pir A1/L2 Mat Muz(A) Et/tik L1/A2 Vok     Antr Gamt Liet Mat Tech V1/V2 FU(s)     Treč Mat V1/L2 V1/L2 VU FU L1/V2     Ketv Mat L1/V2 L1/V2 A1/L2 V1/A2 Šok     Penk Liet Mat FU Dailė Muz Vok     Pociuvienė Brigita
62 Jovaišienė Audronė Pradinės klasės 228 3c Pir Mat V1/L2 V1/L2 L1/V2 Gamt Et/Tik     Antr V1/A2 Mat VU L1/V2 A1/L2 FU(s)     Treč Vok Mat Liet Šok Muz Techn     Ketv L1/V2 L1/V2 A1/L2 Mat FU V1/A2     Penk Liet Mat FU Muz Vok Dailė     Jovaišienė Audronė