Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Geltonai pažymėtos pamokos keičiasi nuo 2022.12.05, žaliai pažymėtos pamokos keičiasi nuo 2023.01.09.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

2022 - 2023 M.M. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS   Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis     Penktadienis  
Eil. Nr. Mokytojas Dalykas  Kab. Aukl. klasė   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7 8 Mokytojas
1 Jurelevičė Dovilė Etika     Pir                 Antr 7abc(210) 9ab(114)             Treč       10ab108   5a(210) 8abc(117)   Ketv           6abc(307) 5bc(307)     Penk             11(308) 11(308) Jurelevičė Dovilė
2 Gelažnikaitė Daina Katalikų tikyba 324 7c Pir           3a 7a LQ Antr 7c 9ab       2c 5c 7b Treč 4c     10ab   2ab 8a 8b Ketv           6ab 5ab 8c   Penk         3b 6c 11 11 Gelažnikaitė Daina
3 Bajalienė Virginija Vokiečių k. 328   Pir 3b1 4b1 4c1 4b2 1c1       Antr 4b2 4b1 1c1 4c2 4b       Treč 4b2 3b1 1c1 4b1 4c1 4c2     Ketv 4c1 4c2 4b1 1c1 4c 3b1       Penk 4b 4c 4c1 3b1 4b2 4c2     Bajalienė Virginija
4 Tikužienė Edita Vokiečių k. 301   Pir 3b2 1a2 2c1 2c2 2b1 2c*     Antr 2c1 1a2 3b 2b1 2c2 1a     Treč 3b2 2c1 1a2 2b1 2c2 3b     Ketv 2c1 2b1 2c2 1a2 3b2         Penk 2c2 2b1 2c1 3b2 1a       Tikužienė Edita
5 Miciuvienė Dijana Vokiečių k. 305   Pir 3a 2b2 4a2 1c2 3a2 4a     Antr 2b* 1c 4a1 2b2 1c2       Treč 4a1 1c2 3a2   2b2 4a2     Ketv 4a 4a1 2b2 3a2 1c2 4a2       Penk 4a2 1c 2b2 3a2 4a1 3a     Miciuvienė Dijana
6 Miliūnienė Kristina Vokiečių k. 320   Pir 2a1 1b 1a1 1b1 1b2 2a2     Antr 2a2 1b1 1a1 1b2 2a1 3a1     Treč 2a1 3a1 1b2 1a1 2a2 1b1     Ketv 2a2 1a1 2a1 2a* 1b 3a1       Penk 2a1 1b2 1b1 2a2 3a1       Miliūnienė Kristina
7 Einars Marta Vokiečių k. 306 6 b Pir     6b1 10ab 5a2 5a2 5a1 11A Antr   6b1 6b1 5a2 6b2   12A   Treč 6b2 6b2 5a2 5a1 10ab 6b1 12A   Ketv   6b1 5a1 5a1 6b2         Penk 5a1 10ab 10ab 6b2 5a2 LQ     Einars Marta
8 Jurgauskaitė Loreta Vokiečių k. 316   Pir 8b1 7c1   8b2 6c2 6c1 6c1   Antr     6c1 6c2 6c2 8b2 8b2   Treč 8b2   6c1 8b1 7c1 7c1     Ketv 8b1 8b1   6c2 8b2 7c1       Penk   8b1   6c2 6c1 7c1     Jurgauskaitė Loreta
9 Tallat - Kelpšaitė Dapšienė Neringa Vokiečių k.     Pir     11B(205)   12B(205) 12B(205)     Antr           12B(306)     Treč     11B(324) 11B(324)         Ketv                   Penk         12B(308) 11B(308)     Tallat Kelpšaitė Dapšienė Neringa
10 Ežerinskienė Jovita Vokiečių k. 315   Pir   8c 11A 7a1 12A 12A     Antr   7a1 8c 9ab 9ab 12A     Treč 8c 9ab 11A 11A   **10a     Ketv   7a1 8c 8c **10b         Penk   7a1 7a1 9ab 12A 11A     Ežerinskienė Jovita
11 Gedgaudas Sigitas Vokiečių k. 329   Pir   5b1 11B 10ab 12A 12A     Antr   5b1 5b1 9ab 9ab 12A     Treč   9ab 11B 11B 10ab 5b1     Ketv                   Penk 5b1 10ab 10ab 9ab 12A 11B     Gedgaudas Sigitas
12 Eglė Lingienė Vokiečių k.     Pir                 Antr   5b2(125) 5b2(125) 9ab(125) 9ab(125) 5c2(125)     Treč   9ab(302)   5b2(302)   5c2(302) 5c2(302)   Ketv                   Penk   5c2(302) 5c2(302) 9ab(301) 5b2(302) 5b2(302)     Eglė Lingienė
13 Samuitienė Evelina Vokiečių k. 205   Pir 7b2 7b2   7a2         Antr   7a2 7b1 7b1   5c1 7c2   Treč 7a2 7a2 7b1   7b2 5c1 5c1   Ketv 7b1 7b1   7c2 5c1 7c2 7b2     Penk 7b2 5c1 7a2 7c2 7c2       Samuitienė Evelina
14 Beleckienė Gitana Vokiečių k. 218 II b Pir   8a2   10ab 6a2 8a1     Antr   8a1 8a1 6a2 6a2 6a1 8a2   Treč 8a1 6a2 6a1 6a1 10ab 8a2     Ketv     6a2 8a2 6a1   6a1     Penk   10ab 10ab 8a2   8a1     Beleckienė Gitana
15 Budrikienė Žydrūnė Lietuvių k. 207 Ib Pir 8b2 5b2 5b2 8b1 8b2 5c1 5c1   Antr 5b2 5c1     8b1 8b1     Treč 8b1 5c1 5c1 5b1 5b1 5b2     Ketv 5b2 8b2 8b1   5b1         Penk 8b2 8b2     5b1 5b1     Budrikienė Žydrūnė
16 Pociutė Loreta Lietuvių k. 208   Pir 9ab 9ab 12AB 12AB   10ab     Antr   11AB 11AB   6b1 9ab 10ab   Treč 6b1 6b1   12AB 12AB 11AB 11A   Ketv 9ab 10ab 11AB 11AB 12AB 12AB 6b1     Penk 9ab 12AB 6b1   10ab 10ab     Pociutė Loreta
17 Strikauskienė Lijana Lietuvių k. 210 5a Pir 7b1 7b1 12A 12A 5a1 7b2 5a2   Antr     7b2 5a1     5a2   Treč 7b2 7b1 5a1 12A 12A       Ketv 7b2 7b2 5a2 5a2 12A 12A 7b1     Penk 5a2 12A 7b1 LQ 5a1 5a1     Strikauskienė Lijana
18 Rakauskienė Indra Lietuvių k. 117   Pir 9ab 9ab 6a2 6a1 6a1 10ab     Antr   11A 11A 6a1 6a1 9ab 10ab   Treč       6a2   11A 11A   Ketv 9ab 10ab 11A 11A 6a2   6a2     Penk 9ab     6a2 10ab 10ab 6a1   Rakauskienė Indra
19 Mackevičienė Asta Lietuvių k. 110   Pir 9ab 9ab 6b2     10ab 6c2   Antr   6b2 6c2 6c1 6c1 9ab 10ab   Treč     6c2   6b2 6b2 6c1   Ketv 9ab 10ab 6c2 6c1     6b2     Penk 9ab 6c2   6c1 10ab 10ab     Mackevičienė Asta
20 Čiunkienė Asta Lietuvių k. 206   Pir 7c1 7c2 7a2     5c2     Antr     5c2 7a1)   7c2 7c1   Treč 7a1 7a1 5c2   7c2 7c2 7a2   Ketv   7a2 7a2 7c1 5c2 5c2 7a1     Penk 7a1 7a2   7c1 7c1 7c2     Čiunkienė Asta
21 Drukteinienė Birutė Lietuvių k. 302   Pir   8a1 8a1 8c(110) 8c(110) 8a2      Antr 8c(110) 8a2 8a2     8a1 8a1   Treč                 Ketv 8a2 8a2   8a1 8c(110) 8c(110)       Penk                 Drukteinienė Birutė
22 Dvarionaitė - Pancerovienė Justė Anglų k. 125   Pir 2a2 2c1 2b2 2b1 2c2 2a1     Antr                 Treč 3a1 2c2 2b2 3a2 2b1 4a1     Ketv                   Penk 2c1 2a1 2a2 3a1 3a2 4a1     Justė Dvarionaitė
23 Šilinskienė Sonata Anglų k. 225 7a Pir 8c 6b2 7a1 11A 11A 5a1     Antr 11A 8c 6b2 7a2 12A 7c1 5a1   Treč       7c1 8c 12A 7a1   Ketv   6b2 7a1   7c1 5a1 7a2     Penk 7a2   12A 12A 11A       Šilinskienė Sonata
24 Petkūnienė Inga Anglų k. 105 7b Pir 7c2 3b2 3b1 4a2 4b2 7b1 9ab   Antr   9ab 4c2 7b2         Treč 7b1 7b2 3b1 7c2 4b1 4c1 LQ   Ketv 4c2 4a2 4b2 3b2 7c2         Penk 7b1 9ab 7b2 4c1 4b1       Petkūnienė Inga
Ev. tikyba 105   Pir                 Antr             Ev.t. Ev.t. Treč                 Ketv                   Penk                  
25 Breznik Lina Anglų k. 234 5c Pir 10ab LQ 8a2 11A 11A   5c2   Antr 11A 5c2 5c1   8b2 8a2 8b1   Treč 10ab 5c2   8b2   8a1     Ketv 8b2 8a1   10ab 8b1 5c1       Penk 8b1   5c1 8a1 11A 8a2     Breznik Lina
26 Račiūnienė Miglė Anglų k. 233 IV B  Pir 10ab 6b1 6a1 11A 11A   9ab   Antr 11A   9ab   12A       Treč 10ab 6a1   5a2 6b1 12A     Ketv     6a1 10ab 6b1 5a2       Penk   9ab 12A 12A 11A 5a2     Račiūnienė Miglė
27 Mendelienė Vaida Anglų k. 106 5b Pir 10ab   5b1 6a2 6c1 6c2 9ab   Antr 5b1   9ab   12A 6a2     Treč 10ab 6c1 6a2   5b2 12A 6c2   Ketv 5b1 KL 6c1 10ab 5b2         Penk 5b2 9ab 12A 12A 6c2       Mendelienė Vaida
28 Orlovskaja Natalija Rusų k.     Pir 12(306)               Antr               12(306) Treč                 Ketv                   Penk 12(308)               Orlovskaja Natalija
29 Liutikienė Daiva Istorija, pil.ugd. 308 8b Pir 12š 10b     9b pil 6a 8a LQ Antr 12A 12A   11B 10a 6b 9a pil   Treč 6a 8b 8a 9b 9a   6b   Ketv   9b 10a 9a 11B 8b 10b 12A   Penk                 Liutikienė Daiva
30 Rimeikienė Daiva Istorija, pil.ugd. 307 III A Pir                 Antr 6c 10b pil 7c 11A 5c 7b 12B   Treč 5a 5b 8c 5c 11A 6c     Ketv 7c 5a 7b 7a 11A     12B   Penk 10a pil 11š 8c 5b 7a       Rimeikienė Daiva
31 Kačinienė Rita Geografija, g.žm.     Pir                 Antr             11B(125) 11B(125) Treč                 Ketv 12B(329) 12B(329)               Penk                 Kačinienė Rita
32 Norvaišas Rolandas Geografija 232 III b Pir 11A 10a 8c 6b 7b 9a 7c   Antr 9b   6a   8a 6c 7a   Treč 6c 8c 10b   7a 8b 12A   Ketv 12A 12A 6b     7b 7c     Penk 11A 11A 6a 8b 9a 9b 8a   Norvaišas Rolandas
33 Skolove Rita Matematika 217 6c Pir 7a 11B 6c     8b 8c   Antr 8b 6c 7a   11B 11B 8c   Treč     8b 7a 6c 8c   LQ Ketv       8b 6c 7a 8c     Penk     8b   8c       Skolove Rita
Inform.techn. 212   Pir         8b1       Antr                 Treč 8a2 6c2             Ketv 8a1 8c2 8b2             Penk 6b2 6c1   6b1   6a1 6a2    
34 Butkuvienė Gintana Matematika 108 IV A  Pir 11ek 11A 7b 9ab 10ab   12A 12B Antr 10aek 12 Ek. 10ab 10ab 11A 11A 7b   Treč 12A 12A       9ab 9ab 12B Ketv 11A 11A 12A 12A 7b 10ab 9ab   12B Penk 10bek 7b   10ab   12A     Butkuvienė Gintana
Ekonimika 108 Pir                 Antr                 Treč                 Ketv                   Penk                  
35 Šilinskienė Ieva Matematika 215 I A Pir 8a 11A   9ab 10ab 7c 12A   Antr 8a 7c 10ab 10ab 11A 11A     Treč 12A 12A 7c   8a 9ab 9ab   Ketv 11A 11A 12A 12A 8a 10ab 9ab     Penk 8a 7c   10ab   12A     Šilinskienė Ieva
36 Ramašauskaitė Laima Matematika 107   Pir   5a 5c   6b 5b 6a   Antr 5c 6a   6b 5a   5b   Treč 5c 5a 5b 6b 6a       Ketv 6b 6a 5b 5c 5a         Penk                 Ramašauskaitė Laima
37 Žukauskas Aurimas Žm.sauga     Pir 5b(107)       7c(217)       Antr             9b*(215)   Treč                 Ketv 7a (217)                 Penk 5c(107)   5a(107) 7b   9a*(107)     Žukauskas Aurimas
38 Vasiliauskienė Ina Inform.techn. 327   Pir                 Antr 5a2   5a1 5b2   5b1 12A 12AB Treč 11A 11A 10a2   9b1 10b2 10b1   Ketv 5c2 8c1 5c1 9b2 9a2 9a1 10a1 11B   Penk                 Vasiliauskienė Ina
39 Auriukienė Loreta Biologija, gamta 313   Pir 12A 12A 5a 5c 5b 9b 11B 11B Antr 9a 10a   5c 8c 10b     Treč     12A 8a 5a 10a     Ketv       5b 10b   12mod     Penk                 Auriukienė Loreta
40 Lubytė Lauryna Biologija, gamta     Pir 6a (312) 12B (312) 8b(312) 6c(312)   11A(312) 11A(312)   Antr 6b(214) 7b(214)     7a(214)       Treč 7c(312) 11mod(312) 12B(312)     7b(312)   11A(312) Ketv                   Penk 7c(313) 6a(313) 6c(313)   6b(313) 7a(313)     Lauryna Lubytė
41 Savickienė Ramutė Fizika 214   Pir 12A 12A 10b 8a 9a 11A 11A 12B Antr                 Treč     12A 8c 8b   10a 11A Ketv 10b 7c 9a   9b 8a 12A     Penk 12B 8c 9b 7a 7b 8b 10a   Savickienė Ramutė
42 Jakubauskaitė Viktorija Chemija 312   Pir                 Antr 12A 12A 8b 8c 10b 10a 11AB 11A Treč                 Ketv 10a 9a 10b     9b 8a 11AB   Penk 12A 8a 9a 8c 9b   8b   Jakubauskaitė Viktorija
43 Bukauskienė Judita Technologijos 112   Pir 6c1 6c1 7c1 7c1 7a1 7a1 8b1   Antr 5a1 5a1 12 12 5b2 5b2     Treč   8a1 10a1 7b1 7b1 10b1     Ketv 5c1 5c1   9b1 9a1         Penk 6b1 6b1 11 11 6a2 6a2 8c*   Bukauskienė Judita
44 Valaikienė Rita Technologijos 113 6a Pir 6c2 6c2 7c2 7c2 7a2 7a2 8b2   Antr   5a2 5a2 5b1 5b1       Treč   8a2 7b2 7b2 9b2   10b2   Ketv   5c2 5c2     9a2 10a2     Penk LQ 6b2 6b2 6a1 6a1       Valaikienė Rita
45 Alminė Asta Muzika 310   Pir 6b 4a 3a 2a 5c   7b   Antr 6a 8b 1b 7c   5a     Treč   1a 9b 9a 4a 7a     Ketv 6c 4b 4c 2b 10a         Penk 8c 4a 5b 1c 8a   10b   Alminė Asta
46 Paulauskienė Ausma Dailė 114 8c Pir   7a 10a 5a 8a 8c 6b LQ Antr 10b   12 12         Treč   7c 9a           Ketv 6a   9b 7b   5b 8b     Penk 6c   11 11 5c       Paulauskienė Ausma
47 Aukštkalnis Rokas Fizinis ugdymas Sp.salė   Pir 5a 6a 9ab 7b     10ab   Antr       8a 7b 7a     Treč 9ab 10ab 7a     6a     Ketv 5a   8a 6a 7a 11AB 11AB     Penk   5a 8a     7b 12 12 Aukštkalnis Rokas
48 Tolmačiova Laimutė Fizinis ugdymas Sp.salė II a Pir   8b 9ab     6b 10ab   Antr       8b 7c 8c 6c   Treč 9ab 10ab 6b 6c         Ketv 8c 6c 7c 6b   11AB 11AB     Penk     7c   8b 8c 12 12 Tolmačiova Laimutė
49 Derkintienė Sigita Fizinis ugdymas Sp.salė    Pir 5c     5b         Ahgntr                 Treč         5c 5b     Ketv                   Penk   5b   5c         Derkintienė Sigita
50 Petrošiūtė Indrė Psichologija 203   Pir                 Antr                 Treč 11(302)               Ketv                   Penk 12(302)           LQ   Petrošiūtė Indrė
51 Morkūnienė Vilma Soc. pedagogas 111   Pir                 Antr                 Treč                 Ketv                   Penk             LQ   Morkūnienė Vilma
52 Petrošienė Vilma Šokis/Teatras 221 8a Pir   2a 1c 1a 4a     LQ Antr   3b 12 12 1b       Treč 2b   4b 2c         Ketv                   Penk   3a 11 11 4c       Petrošienė Vilma
53 Balykova Sidona Pradinės klasės 229 3b Pir V1/V2 L1 L2 Mat KK(s) et 3ab*     Antr Mat   Vok Muz Dailė Dailė LQ   Treč L1 L2 L2 Mat Pas.p. Vok     Ketv Mat Liet KK L1 L1 L2       Penk KK(s) Pas.p. Muz V1/V2 Kat.tik. Liet     Balykova Sidona
54 Venckienė Rūta Pradinės klasės 127 3a Pir Vok Mat Muz (A) Pas.p L1 et 3ab*     Antr LQ KK(s) Dailė Dailė Mat L2     Treč L2 L2 L1 L1 Mat KK (a.s)     Ketv Liet Pas.p. Muz L1 KK L2       Penk Mat Šok Liet A1/V2 V1/A2 Vok     Venckienė Rūta
55 Mockienė Inga Pradinės klasės 321 4a Pir 4b KT. Muz (A) L1 L1 Šokis Vok/Kat (1ab)     Antr 4a kat.tik Pas.p. L2 Liet Mat KK (a.s.)     Treč L2 KK (a.s.) Dailė Mat Muz (A) A1/V2 (1c) LQ   Ketv Vok V1/A2 Liet Pas.p Mat L1       Penk L1 Muz (A) Mat KK(s) L2 L2     Mockienė Inga
56 Dajorienė Jūratė Pradinės klasės 227 4b Pir et 4a,b,c* L2 Mat L1 L1 KK (a.s.)     Antr L1 L2 KK(s) Pas.p Vok. Mat     Treč L1 Mat Šok L2 L2 Liet     Ketv Liet Muz (A) V1/A2 Pas.p Mat LQ       Penk Vok Muzika Mat Dailė A1/V2 KK(a.s)     Dajorienė Jūratė
57 Vaičikauskaitė Rima Pradinės klasės 226 4c Pir et 4a,b,c* Liet L2 Mat KK(s) Pas.paž     Antr KK(a.s) Pas.p L1 L1 Mat Dailė     Treč Kat.tik Mat Muz KK (s) L2 A1/V2 LQ   Ketv V1/A2 L1 Muz (A) Liet Vok Mat       Penk Mat Vok L2 L2 Šok L1     Vaičikauskaitė Rima
58 Racevičienė Daina Pradinės klasės 322 1c Pir Liet Mat Šok L1 L2 LQ     Antr KK(s) Vok L2 Mat L1 Muz     Treč Mat L1 L2 Liet Pas.p. Kat.tik     Ketv KK Dailė Dailė L2 L1 Et 1bc*       Penk Mat Vok KK Muz (A) Pas.p       Racevičienė Daina
59 Jakštienė Genovaitė Pradinės klasės 323 1a Pir Mat L1 L2 Šok Pas.p Kat.tik     Antr KK(s) L1 L2 Mat Muz Vok     Treč Mat Muz (A) L1 L2 KK(a.s) LQ     Ketv Liet L2 Pas.p L1 KK(a.s) Et 1a       Penk Mat Liet Dailė Dailė Vok       Jakštienė Genovaitė
60 Joniškaitytė Rimantė Pradinės klasės 126 1b Pir KK a,s, Vok Mat L2 L1 Kat.tik     Antr Pas.p L2 Muz (A) L1 Šok LQ     Treč Mat Liet L1 Dailė Dailė L2     Ketv Mat Liet Pas.p KK(a.s.) Vok Et 1bc       Penk KK(s) L1 L2 Mat Muz       Joniškaitytė Rimantė
61 Miniotienė Rasa Pradinės klasės 128 2a Pir V1/A2 Šok Mat Muz (A) Dailė A1/V2     Antr L1 Mat KK(s) Pas.p L2 Dailė     Treč L2 Muz Pas.p Mat L1 et 2abc*     Ketv L1 Mat L2 Vok* Mat LQ       Penk L2 L2 L1 L1 Bas Bas     Miniotienė Rasa
62 Pociuvienė Brigita Pradinės klasės 129 2b Pir Mat L1 L1 L2 L2 Pas.p     Antr Liet* KK(s) Mat V1/V2 Dailė Dailė     Treč Šok Mat L1 L2 A1/V2 et 2abc*     Ketv Mat L2 L1 Muz (A) Pas.p LQ       Penk Mat L2 L1 Bas Bas Muz     Pociuvienė Brigita
63 Jovaišienė Audronė Pradinės klasės 228 2c Pir Mat L2 L2 L1 L1 Liet* LQ   Antr L2 Mat KK(s) Pas.p L1 Kat.t.     Treč Mat V1/A2 Pas.p Šok L1 et 2abc     Ketv L2 Mat L1 Muz  Dailė Dailė       Penk A1/V2 Mat L2 Muz Bas Bas     Jovaišienė Audronė