Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Žydrūnė Daržinskienė Specialioji pedagogė, logopedė

325 kabinetas

Darbo laikas

  

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos *

Nekontaktinės valandos **

Darbas nuotoliu

Pirmadienis

07.00– 12.40

13.10– 17.30

12.40– 13.10

08.50 – 12.40

13.10 – 15.00

07.00 – 08.50

15.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Antradienis

07.00– 12.40

13.10– 17.30

12.40– 13.10

08.50 – 11.15

11.55 – 12.40

13.10 – 15.00

07.00 – 8.50

11.15 – 11.55

15.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Trečiadienis

07.00– 12.40

13.10– 17.30

12.40– 13.10

08.50 – 12.40

13.10 – 15.00

07.00 – 08.50

15.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Ketvirtadienis

07.00– 12.40

13.10– 17.00

12.40– 13.10

08.50 – 12.40

13.10 – 15.00

07.00 – 08.50

15.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Penktadienis

07.00– 12.40

13.10– 16.00

12.40– 13.10

08.50 – 12.10

13.10 – 14.50

07.00 – 08.50

12.10 – 12.40

14.50 – 16.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.

Specialusis pedagogas:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje).
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones, programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą ir turimos informacijos konfidencialumą

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Individualizuotos ir pritaikytos programos 2022-04-30 10:10:50 1 MB
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių vertinimas 2022-04-30 10:10:51 220.13 KB
Specialiųjų ugdymo(si )poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai 2022-04-30 10:10:51 2.97 MB
Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 1.34 MB
Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 237.07 KB
Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir ikt taikymas 2022-04-30 10:10:52 5.12 MB
Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius 2022-04-30 10:10:53 313.87 KB
Rekomendacijos dirbant su įvairias negalias turinčiais vaikais 2022-04-30 10:10:53 280.29 KB

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40