Vizija, misija, filosofija

Vizija

Hermano Zudermano gimnazija – moderni švietimo įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į Europos kalbų politiką, plėtojant daugiakultūrę aplinką, kryptingai apsirūpinant ištekliais, reikalingais kokybiškam ugdymui organizuoti.

Misija

Teikti mokiniams visapusišką, kokybišką ugdymą, padedantį sėkmingai integruotis į daugiakultūrę aplinką;

rengti mokinius tarptautiniam vokiečių kalbos II laipsnio diplomo egzaminui, plėsti įvairias galimybes tobulinti mokinių vokiečių kalbos kalbinių įgūdžių tobulinimui.

Filosofija

„Mylėti gyvenimą per darbą – priartėti prie pačių gyvenimo paslapties gelmių“ (K. Džibranas) 

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40