Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-04-29 11:32:48 243.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-29 11:32:49 211.37 KB
Tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:03 684.01 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2022-04-29 12:12:03 387.04 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka 2022-04-29 12:12:04 149.15 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:52:23 15.91 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2022-11-10 22:54:39 15.45 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-27 21:01:30 16.42 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-10 21:21:33 24.68 KB
2019 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-04-29 12:12:06 22.64 KB
Įsigyti vadovėliai 2019-2020 m. m. 2022-04-29 12:17:55 25.96 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2022-05-04 13:56:19 325.55 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-10 20:41:51 18.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-11-10 20:44:11 24.18 KB
Veiklos plano ir strateginio planavimo stebėsenos rodiklių sąrašas 2022-11-10 21:25:55 28.15 KB
Darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas 2023-01-27 21:09:09 23.76 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-27 21:10:24 24.71 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:56:52 15.6 KB
Įsigyti vadovėliai 2022 m. 2023-02-08 22:13:39 25.77 KB
Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-19 20:32:56 258.76 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-18 21:19:55 245.23 KB
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojant alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-23 14:58:27 97.71 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-11-22 20:27:10 192.94 KB
Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-12-03 19:03:37 179.41 KB
Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2019 m.m. 2023-12-11 10:42:17 1.97 MB
Įsigyti vadovėliai 2023 m. 2024-03-09 22:44:35 319.89 KB
Taisyklės
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės  2022-04-29 12:14:10 467.91 KB
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės ir skatinimo priemonės   2022-04-29 12:14:54 37.88 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-27 21:05:49 459 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-05-02 12:06:15 51.19 KB
Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023-10-25 15:10:20 26.55 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2022-05-02 12:16:14 40.68 KB
Dėl prašymų mokytis 2024-2025 m.m. registravimo pradžios nustatymo 2024-03-19 09:26:13 118.56 KB
Priėmimo priemonių planas 2024 m. 2024-03-19 19:01:40 146.75 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija 2024 m. 2024-03-19 19:02:02 472.65 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-05-01 20:19:04 35.5 KB
Prašymas dėl gimnazijos lankymo karantino metu 2022-05-01 20:19:05 30.5 KB
Tėvų prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-10-19 23:21:02 27.5 KB
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2024-06-19 11:59:10 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 m.m. 2023-12-03 18:59:29 302.77 KB
Strateginis planas 2023-2025 m.m. 2023-12-03 18:59:29 350.85 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. m. 2023-12-03 18:59:29 388.28 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-12-03 18:59:29 258.62 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-12-03 18:59:29 726.5 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 2023-12-03 18:59:29 207.07 KB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2023-12-03 18:59:29 760.17 KB
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2023-12-03 18:59:29 739.96 KB
Veiklos planas 2023 m. 2023-12-03 18:59:29 79.89 KB
Veiklos planas 2022 m. 2023-12-03 18:59:29 95.51 KB
Veiklos planas 2021 m.  2023-12-03 18:59:29 83.17 KB
Veiklos planas 2020 m.  2023-12-03 18:59:29 83.39 KB
Veiklos planas 2019 m.  2023-12-03 18:59:29 577.14 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-11-07 15:28:17 20.64 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-11-07 15:28:23 21.04 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-08 10:30:39 23.26 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-01-22 15:56:41 460.18 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-01-22 15:56:51 462.2 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-02-07 17:16:44 292.98 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-03-25 20:43:38 289.49 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-08 14:01:07 473.3 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-04 14:43:40 466.93 KB
Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai
2023 m. sausio mėnesio planas 2024-04-08 13:58:30 57.88 KB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-04-08 13:58:30 329.64 KB
2023 m. kovo mėnesio patikslintas planas 2024-04-08 13:58:30 137 KB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-04-08 13:58:30 792.93 KB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-04-08 13:58:30 0.97 MB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-05-04 14:43:11 372.33 KB
PŠKC darbo mėnesio planai
2024 m. sausio mėnesio planas 2024-02-06 13:50:04 6.07 MB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-02-06 13:50:04 7.49 MB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-03-06 13:23:37 10.17 MB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-04-08 13:51:39 10.2 MB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-05-04 14:41:17 7.88 MB
2024 m. birželio mėnesio planas 2024-06-19 11:21:27 5.98 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų 2020 metų veiklos ataskaitoms 2022-04-29 11:40:35 25.43 KB
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 2022-04-29 11:40:36 202.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2015 m. 2022-11-10 21:08:50 1 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2019 m. 2022-11-10 21:18:09 2.18 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2020 m. 2022-11-10 21:18:18 2.84 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2021 m. 2022-11-10 21:18:23 2.95 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-05-18 21:35:01 338.02 KB
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2023-09-19 21:16:19 152.08 KB
Sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų 2022 metų veiklos ataskaitoms 2023-09-19 21:15:59 25.43 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2023 m. 279.63 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-04-17 15:33:27 2.21 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-03-15 21:02:45 7.41 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-03-15 21:02:45 2.64 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-03-15 21:02:45 2.66 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-03-15 21:02:45 3.29 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2022-10-19 20:10:05 8.62 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 14:58:29 6.77 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 14:59:14 6.03 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2024-03-15 21:01:20 11.68 MB
2021 m.
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 7.44 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 6.23 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 6.33 MB
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 7.41 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-29 19:02:31 19.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-10-16 16:01:37 769.19 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-10-16 16:01:43 769.01 KB
2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-03-14 20:23:09 860.77 KB
2023 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-03-14 20:23:18 0.96 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 1.69 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 1.44 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 2.79 MB
2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-31 23:41:33 24.17 MB
2021 m.
2021 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-10-19 20:26:18 5.01 MB
2020 m.
2020 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-04-29 18:59:20 4.01 MB
2019 m.
2019 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-04-29 18:59:33 38.25 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2022 m. III ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023-01-11 20:18:57 280.7 KB
2020 ir 2021 m. IV ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023-01-11 20:18:57 11.22 KB
2023 m. I ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 153.2 KB
2023 m. II ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 148.38 KB
2023 m. III ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 150.26 KB
2023 m. IV ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024-01-16 22:24:09 150.67 KB
2023 m. metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024-01-16 22:48:29 150.44 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokamas valgiaraštis 6 ir vyr. metų 2024-02-06 13:04:44 9.49 MB
Pardavimų valgiaraštis 2023-01-14 14:41:40 16.43 MB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 6-10 m. 2024-02-06 13:02:53 3.55 MB
Vaikų maitinimo organizavimo aprašas 2023-01-14 14:41:40 66.35 KB
Socialinė parama ir nemokamas maitinimas mokiniams 2023-01-14 14:41:40 15.92 KB
Sporto salės nuoma Atnaujinta Dydis
Sporto salės nuomos grafikas 2023-07-06 22:06:42 756.01 KB
Sprendimas dėl patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2023-07-06 22:06:06 251.13 KB
Savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kaina 2023-07-06 22:12:39 562.56 KB
Turto naudojimo sutartis 2023-07-06 22:13:51 1.12 MB
Įsakymas dėl patalpų suteikimo paslaugos sutarties formos patvirtinimo 2023-07-06 22:15:58 2.49 MB
Sprendimas dėl patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 2023-07-06 22:25:54 2.83 MB
Sprendimas dėl stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2023-07-06 22:22:51 249.98 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2024-01-26 20:41:11 282.48 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos korupcijos prevencijos programa bei priemonių įgyvendinimo planas 2021–2023 m., įsakymas 2023-09-07 22:29:35 1.28 MB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas 2023-09-07 22:29:35 203.61 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2023-09-07 22:29:35 196.68 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-09-07 22:29:35 28.36 KB
Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2023-09-07 22:29:35 301.24 KB
Valstybės tarnautojų atmintinė 2023-09-07 22:29:35 212.32 KB
Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus 2023-09-07 22:29:35 332.52 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais 2024-01-29 21:11:18 210.61 KB
Smurto prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje prevencijos politika 2023-01-27 21:16:21 29.72 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022-05-01 17:05:28 60 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-04-29 12:15:06 667.09 KB
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje 2022-05-01 21:23:30 786.4 KB
Tėvų klubas Atnaujinta Dydis
Egzaminai Atnaujinta Dydis
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2022 m.) 2022-11-10 11:30:04 1.03 MB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2021 m.) 2022-11-10 11:29:29 770.1 KB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2021 m.) 2022-10-07 00:32:03 801.65 KB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2018 - 2021 m.) 2022-10-07 00:32:03
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2020 m. ) 2022-11-10 11:28:56
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2019 m. ) 2022-11-10 11:28:14
PUPP Atnaujinta Dydis
PUP rezultatai (2022 m.) 2022-10-07 00:38:07 584.88 KB
PUPP rezultatų palyginimas (2016 - 2021 m.) 2022-10-07 00:38:07 654.25 KB
PUPP rezultatai (2021 m.) 2022-10-07 00:38:07 46.23 KB
PUPP rezultatai (2019 m.) 2022-10-07 00:38:07 309.29 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m.m.
4 klasė 2023-01-16 21:46:46 105.5 KB
6 klasė 2023-01-16 21:46:54 104.14 KB
8 klasė 2023-01-16 21:46:59 106.47 KB
2020-2021 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:02:45 43 KB
8 klasė 2022-04-29 11:02:45 42.54 KB
2018-2019 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:09:04 691.58 KB
4 klasė 2022-04-29 11:09:17 911.9 KB
6 klasė 2022-04-29 11:09:28 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:09:42 614.75 KB
2017-2018 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:10:48 691.74 KB
4 klasė 2022-04-29 11:11:16 691.25 KB
6 klasė 2022-04-29 11:11:26 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:11:42 527.01 KB
2016-2017 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:12:17 614.57 KB
4 klasė 2022-04-29 11:12:25 686.16 KB
6klasė 2022-04-29 11:12:36 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:12:59 527.01 KB
2015-2016 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:13:35 390.78 KB
4 klasė 2022-04-29 11:13:44 455.53 KB
6 klasė 2022-04-29 11:13:53 339.27 KB
8 klasė 2022-04-29 11:14:06 527.01 KB
2014-2015 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:15:34 451.97 KB
8 klasė 2022-04-29 11:15:52 522.39 KB
2013 - 2014 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:16:31 220.77 KB
8 klasė 2022-04-29 11:16:59 231.43 KB
Olimpiados, konkursai, varžybos Atnaujinta Dydis
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2021-2022 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 26.71 KB
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2020-2021 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 24.23 KB
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2019-2020 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 248 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-11-10 22:50:56 31.93 KB
Visuomenės sveikatos specialistas Atnaujinta Dydis
Bendrieji sveikatos reikalavimai mokyklai 2023-01-11 19:47:57 441.5 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas mokykloje 2023-01-11 19:48:43 291.01 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-19 20:18:27 245.23 KB
Sveikatos metodinė informacija Atnaujinta Dydis
Dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo 2022-05-03 12:16:34 1.05 MB
Vaiko priešpiečių dėžutė 2022-05-03 12:16:34 5.73 MB
Saugus poilsis 2022-05-03 12:16:34 5.21 MB
Būk saugus kelyje. Svarbiausios sąvokos ir taisyklės paspirtukų, dviračių bei mopedų vairuotojams 2022-05-03 12:16:34 3.85 MB
Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoatyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims 2023-01-14 15:42:15 203.65 KB
Ką daryti, jeigu vaikas apsinuodijo. Patarimai tėvams 2022-05-03 12:16:34 136.82 KB
Saugumo atmintinė apsinuodijus 1 2022-05-03 12:16:34 283.17 KB
Saugumo atmintinė apsinuodijus 2 2022-05-03 12:16:34 274.87 KB
Visuomenės sveikatos specialistai primena ką reikia žinoti apie silantus 2022-05-03 12:16:34 203.04 KB
Mankšta prieš stresą 2022-05-03 12:16:34 1.42 MB
Ar žinai kiek sveria tavo kuprinė? 2022-05-03 12:16:34 289.77 KB
Energetiniai gėrimai : pliusai ir minusai 2022-05-03 12:16:34 259.68 KB
Informacija tėvams ir vaikams 2022-05-03 12:16:34 261.2 KB
Tinkama vaiko kuprinė 2022-05-03 12:16:34 170.88 KB
Elektroninių cigarečių grėsmė 2022-05-03 12:16:34 1.18 MB
Apie tuberkuliozę 2022-05-03 12:16:34 775.75 KB
Stresas prieš egzaminus 2022-05-03 12:16:34 200.38 KB
Saugaus naudojimosi mobiliuoju telefonu rekomendacijos 2022-05-03 12:16:34 118.72 KB
Atsargiai. Erkės 2023-01-14 15:44:50 1.07 MB
Gripas ar peršalimas? 2023-01-14 15:50:35 778.68 KB
Nepilnamečių svaiginimasis dujomis. Informacija tėvams. 2023-01-14 15:55:09 482.26 KB
Skiepai 2023-01-14 15:56:01 937.3 KB
Uždenk kosulį 2023-01-14 15:57:20 1.5 MB
Vartok antibiotikus saikingai 2023-01-14 15:58:28 1.3 MB
Žinių apie antibiotikus ir jų vartojimą vertinimo prieš ir po duomenų analizė 2023-12-12 21:30:56 1.13 MB
Mokinių sveikatos rodikliai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-12-18 21:25:29 2.1 MB
2022-2023 m.m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė 2023-12-18 21:25:29 1.1 MB
2022-2023 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-12-18 21:25:29 1.76 MB
2021-2022 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-12-18 21:25:29 255.37 KB
2020-2021 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-12-18 21:25:29 255.37 KB
Psichologė Atnaujinta Dydis
Ką tėveliai turėtų žinoti apie pirmokų adaptaciją? 2022-04-30 09:27:39 257.26 KB
Mokymosi motyvacija. 2022-04-30 09:27:40 614.73 KB
Egzaminų baimė. 2022-04-30 09:27:40 617.39 KB
Egzaminų stresas. Pabandykime jį įveikti. 2022-04-30 09:27:41 400.44 KB
Socialinė pedagogė Atnaujinta Dydis
Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams 2022-04-30 09:56:46 305.12 KB
Informacija apie smurtą ir atsakomybę 2022-04-30 09:56:47 669.65 KB
Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis 2022-04-30 09:56:47 125.4 KB
Kodėl vaikai neklauso? 2022-04-30 09:56:48 660 KB
Apie vaikams kylančias grėsmes internete 2022-04-30 09:56:48 12.95 KB
Laiškas mokinių tėvams 2022-04-30 09:56:49 55.16 KB
Atmintinė tėvams. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias. Jei Jūsų vaikas tyčiojasi. 2022-04-30 09:56:49 399.5 KB
9 pokalbių minutės su vaiku 2022-04-30 09:56:50 406.23 KB
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju? 2022-04-30 09:56:50 383.81 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (1 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 517.12 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (2 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 381.52 KB
Vaiko priežiūra tėvams išvykus iš šalies 2022-10-19 22:53:52 14.15 KB
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 2024-03-09 23:16:11 592.54 KB
Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Individualizuotos ir pritaikytos programos 2022-04-30 10:10:50 1 MB
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių vertinimas 2022-04-30 10:10:51 220.13 KB
Specialiųjų ugdymo(si )poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai 2022-04-30 10:10:51 2.97 MB
Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 1.34 MB
Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 237.07 KB
Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir ikt taikymas 2022-04-30 10:10:52 5.12 MB
Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius 2022-04-30 10:10:53 313.87 KB
Rekomendacijos dirbant su įvairias negalias turinčiais vaikais 2022-04-30 10:10:53 280.29 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Karjeros plano pavyzdys 2023-02-01 13:58:34 654.5 KB
Profesinio orientavimo paslaugų planas 2023-2024 m.m. 2023-09-18 20:46:20 3.97 MB
Priėmimo sąlygos į universitetus 2024-2025 m. 2024-03-06 13:31:54 481.78 KB
Priėmimo sąlygos į kolegijas 2024-2025 m. 2024-03-06 13:32:33 269.03 KB
Bendra informacija apie studijas Vokietijoje 2023-02-08 21:46:11 2.57 MB
Išsamiau apie studijas Vokietijoje (anglų k.) 2023-02-08 21:47:59 2.38 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-03-26 15:04:41 235.33 KB
Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-09-25 14:46:43 275.7 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-03-27 14:37:37 96.5 KB
Gimnazijos lankstinukas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos lankstinukas
Mokinio uniforma Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos 2022-05-03 10:48:09 550.35 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos administracijos ir pagalbos mokiniu specialistų kontaktai 2022-11-15 19:51:48 217.9 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Dėl atnaujinto ugdymo turinio mokyklose įgyvendinimo 2023-01-05 13:52:15 130.94 KB
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? 2023-03-28 20:57:18 1.74 MB
Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo 2023-03-28 21:01:41 779.45 KB
Ugdymo tyrinio atnaujinimas (UTA) 2023-03-28 21:21:15 25.46 MB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-03-28 23:07:22 1.08 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kas yra įtraukusis ugdymas? 2024-06-01 22:42:43 30.47 KB
Įtraukusis ugdymas - rekomendacijos 2024-06-01 22:43:14 18.21 MB
Kaip atpažinti vaiko gabumus? 2024-06-01 22:42:14 72.85 KB
Įtraukusis ugdymas - atmintinė tėvams 2024-06-01 22:46:44 525.61 KB