Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-04-29 11:32:48 243.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-29 11:32:49 211.37 KB
Tvarkų aprašai
Lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:02 261.04 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-29 12:12:03 684.01 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2022-04-29 12:12:03 387.04 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka 2022-04-29 12:12:04 149.15 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-23 21:36:28 116 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:52:23 15.91 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2022-11-10 22:54:39 15.45 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-27 21:01:30 16.42 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-10 21:21:33 24.68 KB
2019 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-04-29 12:12:06 22.64 KB
Įsigyti vadovėliai 2019-2020 m. m. 2022-04-29 12:17:55 25.96 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-04 17:06:20 1.98 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2022-05-04 13:56:19 325.55 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-10 20:41:51 18.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-11-10 20:44:11 24.18 KB
Veiklos plano ir strateginio planavimo stebėsenos rodiklių sąrašas 2022-11-10 21:25:55 28.15 KB
Darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas 2023-01-27 21:09:09 23.76 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-27 21:10:24 24.71 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022-11-10 22:56:52 15.6 KB
Įsigyti vadovėliai 2022 m. 2023-02-08 22:13:39 25.77 KB
Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-19 20:32:56 258.76 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-18 21:19:55 245.23 KB
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojant alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-23 14:58:27 97.71 KB
Taisyklės
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės  2022-04-29 12:14:10 467.91 KB
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės ir skatinimo priemonės   2022-04-29 12:14:54 37.88 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-27 21:05:49 459 KB
Priėmimas į gimnaziją
Įsakymas dėl prašymų mokytis 2023–2024 mokslo metais registravimo pradžios 2023-01-06 19:31:23 31.8 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-05-02 12:06:15 51.19 KB
Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo 2022-05-02 12:06:16 145.55 KB
Atnaujinta informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais  2022-05-02 12:12:09 26.68 KB
Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-05-02 12:06:16 26.44 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2022-05-02 12:16:14 40.68 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-05-01 20:19:04 35.5 KB
Prašymas dėl gimnazijos lankymo karantino metu 2022-05-01 20:19:05 30.5 KB
Tėvų prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2022-10-19 23:21:02 27.5 KB
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2022-05-02 17:14:14 12.35 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2025 m.m. 2023-09-03 16:20:53 350.85 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. m. 2023-09-03 16:20:53 388.28 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-04 16:18:02 258.62 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-09-18 20:59:15 726.5 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 2023-09-03 16:20:53 207.07 KB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2023-09-03 16:20:53 760.17 KB
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2023-09-03 16:20:53 739.96 KB
Veiklos planas 2023 m. 2023-09-03 16:20:53 79.89 KB
Veiklos planas 2022 m. 2023-09-03 16:20:53 95.51 KB
Veiklos planas 2021 m.  2023-09-03 16:20:53 83.17 KB
Veiklos planas 2020 m.  2023-09-03 16:20:53 83.39 KB
Veiklos planas 2019 m.  2023-09-03 16:20:53 577.14 KB
Švietimo skyriaus darbo mėnesio planai
2023 m. kovo mėnesio planas 2023-02-28 21:42:32 137 KB
2023 m. sausio mėnesio planas 2023-02-28 21:42:32 57.88 KB
2022 m. lapkričio mėnesio planas 2023-02-28 21:42:32 54.65 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų 2020 metų veiklos ataskaitoms 2022-04-29 11:40:35 25.43 KB
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 2022-04-29 11:40:36 202.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2015 m. 2022-11-10 21:08:50 1 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2019 m. 2022-11-10 21:18:09 2.18 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2020 m. 2022-11-10 21:18:18 2.84 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2021 m. 2022-11-10 21:18:23 2.95 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita už 2022 m. 2023-05-18 21:35:01 338.02 KB
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2023-09-19 21:16:19 152.08 KB
Sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų 2022 metų veiklos ataskaitoms 2023-09-19 21:15:59 25.43 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2022-10-19 20:10:05 8.62 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 14:58:29 6.77 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 14:59:14 6.03 MB
2021 m.
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 7.44 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 6.23 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 6.33 MB
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023-01-14 15:04:12 7.41 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-29 19:02:31 19.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 1.69 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 1.44 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-14 14:57:11 2.79 MB
2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-31 23:41:33 24.17 MB
2021 m.
2021 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-10-19 20:26:18 5.01 MB
2020 m.
2020 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-04-29 18:59:20 4.01 MB
2019 m.
2019 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2022-04-29 18:59:33 38.25 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2022 m. III ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023-01-11 20:18:57 280.7 KB
2020 ir 2021 m. IV ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023-01-11 20:18:57 11.22 KB
2023 m. I ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 153.2 KB
2023 m. II ketvirčio bruto darbo užmokesčio ataskaita 148.38 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Pietų valgiaraštis 6-10 metų 2023-02-08 21:40:05 1.97 MB
Vakarienės valgiaraštis 6-10 metų 2023-01-14 14:41:40 1.21 MB
Valgiaraštis 11 ir vyr. metų 2023-01-14 14:41:40 5.14 MB
Pardavimų valgiaraštis 2023-01-14 14:41:40 16.43 MB
Vaikų maitinimo organizavimo aprašas 2023-01-14 14:41:40 66.35 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2019 m. 2023-01-14 14:41:40 33.5 KB
Socialinė parama ir nemokamas maitinimas mokiniams 2023-01-14 14:41:40 15.92 KB
Sporto salės nuoma Atnaujinta Dydis
Sporto salės nuomos grafikas 2023-07-06 22:06:42 756.01 KB
Sprendimas dėl patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2023-07-06 22:06:06 251.13 KB
Savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kaina 2023-07-06 22:12:39 562.56 KB
Turto naudojimo sutartis 2023-07-06 22:13:51 1.12 MB
Įsakymas dėl patalpų suteikimo paslaugos sutarties formos patvirtinimo 2023-07-06 22:15:58 2.49 MB
Sprendimas dėl patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 2023-07-06 22:25:54 2.83 MB
Sprendimas dėl stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 2023-07-06 22:22:51 249.98 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos korupcijos prevencijos programa bei priemonių įgyvendinimo planas 2021–2023 m., įsakymas 2023-09-07 22:29:35 1.28 MB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas 2023-09-07 22:29:35 203.61 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2023-09-07 22:29:35 196.68 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-09-07 22:29:35 28.36 KB
Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2023-09-07 22:29:35 301.24 KB
Valstybės tarnautojų atmintinė 2023-09-07 22:29:35 212.32 KB
Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus 2023-09-07 22:29:35 332.52 KB
Smurto prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje prevencijos politika 2023-01-27 21:16:21 29.72 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022-05-01 17:05:28 60 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-04-29 12:15:06 667.09 KB
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje 2022-05-01 21:23:30 786.4 KB
Tėvų klubas Atnaujinta Dydis
Egzaminai Atnaujinta Dydis
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2022 m.) 2022-11-10 11:30:04 1.03 MB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2021 m.) 2022-11-10 11:29:29 770.1 KB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2021 m.) 2022-10-07 00:32:03 801.65 KB
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija (2018 - 2021 m.) 2022-10-07 00:32:03
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2020 m. ) 2022-11-10 11:28:56
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2019 m. ) 2022-11-10 11:28:14
PUPP Atnaujinta Dydis
PUP rezultatai (2022 m.) 2022-10-07 00:38:07 584.88 KB
PUPP rezultatų palyginimas (2016 - 2021 m.) 2022-10-07 00:38:07 654.25 KB
PUPP rezultatai (2021 m.) 2022-10-07 00:38:07 46.23 KB
PUPP rezultatai (2019 m.) 2022-10-07 00:38:07 309.29 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m.m.
4 klasė 2023-01-16 21:46:46 105.5 KB
6 klasė 2023-01-16 21:46:54 104.14 KB
8 klasė 2023-01-16 21:46:59 106.47 KB
2020-2021 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:02:45 43 KB
8 klasė 2022-04-29 11:02:45 42.54 KB
2018-2019 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:09:04 691.58 KB
4 klasė 2022-04-29 11:09:17 911.9 KB
6 klasė 2022-04-29 11:09:28 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:09:42 614.75 KB
2017-2018 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:10:48 691.74 KB
4 klasė 2022-04-29 11:11:16 691.25 KB
6 klasė 2022-04-29 11:11:26 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:11:42 527.01 KB
2016-2017 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:12:17 614.57 KB
4 klasė 2022-04-29 11:12:25 686.16 KB
6klasė 2022-04-29 11:12:36 456.09 KB
8 klasė 2022-04-29 11:12:59 527.01 KB
2015-2016 m. m.
2 klasė 2022-04-29 11:13:35 390.78 KB
4 klasė 2022-04-29 11:13:44 455.53 KB
6 klasė 2022-04-29 11:13:53 339.27 KB
8 klasė 2022-04-29 11:14:06 527.01 KB
2014-2015 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:15:34 451.97 KB
8 klasė 2022-04-29 11:15:52 522.39 KB
2013 - 2014 m. m.
4 klasė 2022-04-29 11:16:31 220.77 KB
8 klasė 2022-04-29 11:16:59 231.43 KB
Olimpiados, konkursai, varžybos Atnaujinta Dydis
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2021-2022 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 26.71 KB
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2020-2021 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 24.23 KB
Olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai (2019-2020 m. m.) 2022-10-07 01:18:00 248 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-11-10 22:50:56 31.93 KB
Visuomenės sveikatos specialistas Atnaujinta Dydis
Bendrieji sveikatos reikalavimai mokyklai 2023-01-11 19:47:57 441.5 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas mokykloje 2023-01-11 19:48:43 291.01 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-19 20:18:27 245.23 KB
Sveikatos metodinė informacija Atnaujinta Dydis
Dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo 2022-05-03 12:16:34 1.05 MB
Vaiko priešpiečių dėžutė 2022-05-03 12:16:34 5.73 MB
Saugus poilsis 2022-05-03 12:16:34 5.21 MB
Būk saugus kelyje. Svarbiausios sąvokos ir taisyklės paspirtukų, dviračių bei mopedų vairuotojams 2022-05-03 12:16:34 3.85 MB
Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoatyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims 2023-01-14 15:42:15 203.65 KB
Ką daryti, jeigu vaikas apsinuodijo. Patarimai tėvams 2022-05-03 12:16:34 136.82 KB
Saugumo atmintinė apsinuodijus 1 2022-05-03 12:16:34 283.17 KB
Saugumo atmintinė apsinuodijus 2 2022-05-03 12:16:34 274.87 KB
Visuomenės sveikatos specialistai primena ką reikia žinoti apie silantus 2022-05-03 12:16:34 203.04 KB
Mankšta prieš stresą 2022-05-03 12:16:34 1.42 MB
Ar žinai kiek sveria tavo kuprinė? 2022-05-03 12:16:34 289.77 KB
Energetiniai gėrimai : pliusai ir minusai 2022-05-03 12:16:34 259.68 KB
Informacija tėvams ir vaikams 2022-05-03 12:16:34 261.2 KB
Tinkama vaiko kuprinė 2022-05-03 12:16:34 170.88 KB
Elektroninių cigarečių grėsmė 2022-05-03 12:16:34 1.18 MB
Apie tuberkuliozę 2022-05-03 12:16:34 775.75 KB
Stresas prieš egzaminus 2022-05-03 12:16:34 200.38 KB
Saugaus naudojimosi mobiliuoju telefonu rekomendacijos 2022-05-03 12:16:34 118.72 KB
Atsargiai. Erkės 2023-01-14 15:44:50 1.07 MB
Gripas ar peršalimas? 2023-01-14 15:50:35 778.68 KB
Nepilnamečių svaiginimasis dujomis. Informacija tėvams. 2023-01-14 15:55:09 482.26 KB
Skiepai 2023-01-14 15:56:01 937.3 KB
Uždenk kosulį 2023-01-14 15:57:20 1.5 MB
Vartok antibiotikus saikingai 2023-01-14 15:58:28 1.3 MB
Mokinių sveikatos rodikliai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-01-09 21:56:11 1.76 MB
2021-2022 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-01-09 21:56:11 255.37 KB
2020-2021 m. m. mokinių sveikatos rodikliai 2023-01-09 21:56:11 255.37 KB
Psichologė Atnaujinta Dydis
Ką tėveliai turėtų žinoti apie pirmokų adaptaciją? 2022-04-30 09:27:39 257.26 KB
Mokymosi motyvacija. 2022-04-30 09:27:40 614.73 KB
Egzaminų baimė. 2022-04-30 09:27:40 617.39 KB
Egzaminų stresas. Pabandykime jį įveikti. 2022-04-30 09:27:41 400.44 KB
Socialinė pedagogė Atnaujinta Dydis
Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams 2022-04-30 09:56:46 305.12 KB
Informacija apie smurtą ir atsakomybę 2022-04-30 09:56:47 669.65 KB
Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis 2022-04-30 09:56:47 125.4 KB
Kodėl vaikai neklauso? 2022-04-30 09:56:48 660 KB
Apie vaikams kylančias grėsmes internete 2022-04-30 09:56:48 12.95 KB
Laiškas mokinių tėvams 2022-04-30 09:56:49 55.16 KB
Atmintinė tėvams. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias. Jei Jūsų vaikas tyčiojasi. 2022-04-30 09:56:49 399.5 KB
9 pokalbių minutės su vaiku 2022-04-30 09:56:50 406.23 KB
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju? 2022-04-30 09:56:50 383.81 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (1 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 517.12 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (2 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 381.52 KB
Vaiko priežiūra tėvams išvykus iš šalies 2022-10-19 22:53:52 14.15 KB
Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Individualizuotos ir pritaikytos programos 2022-04-30 10:10:50 1 MB
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių vertinimas 2022-04-30 10:10:51 220.13 KB
Specialiųjų ugdymo(si )poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai 2022-04-30 10:10:51 2.97 MB
Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 1.34 MB
Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos 2022-04-30 10:10:52 237.07 KB
Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir ikt taikymas 2022-04-30 10:10:52 5.12 MB
Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius 2022-04-30 10:10:53 313.87 KB
Rekomendacijos dirbant su įvairias negalias turinčiais vaikais 2022-04-30 10:10:53 280.29 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Karjeros plano pavyzdys 2023-02-01 13:58:34 654.5 KB
Profesinio orientavimo paslaugų planas 2023-2024 m.m. 2023-09-18 20:46:20 3.97 MB
Priėmimo sąlygos į universitetus 2023-2024 m. 2023-01-06 17:48:15 155.95 KB
Priėmimo sąlygos į kolegijas 2023-2024 m. 2023-01-06 17:48:50 143.75 KB
Bendra informacija apie studijas Vokietijoje 2023-02-08 21:46:11 2.57 MB
Išsamiau apie studijas Vokietijoje (anglų k.) 2023-02-08 21:47:59 2.38 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-23 15:30:57 114.5 KB
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-23 15:06:48 18.55 KB
Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-09-25 14:46:43 275.7 KB
Gimnazijos lankstinukas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos lankstinukas
Mokinio uniforma Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Įgyvendintos kokybės krepšelio projekto veiklos 2022-05-03 10:48:09 550.35 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos administracijos ir pagalbos mokiniu specialistų kontaktai 2022-11-15 19:51:48 217.9 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Dėl atnaujinto ugdymo turinio mokyklose įgyvendinimo 2023-01-05 13:52:15 130.94 KB
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? 2023-03-28 20:57:18 1.74 MB
Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo 2023-03-28 21:01:41 779.45 KB
Ugdymo tyrinio atnaujinimas (UTA) 2023-03-28 21:21:15 25.46 MB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-03-28 23:07:22 1.08 MB