Apie gimnaziją

Istorija

Klaipėdos miesto valdybos nutarimu 1992 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Klaipėdos valstybinė vokiečių pradinė mokykla. Mokykla įkurta 18-os vidurinės mokyklos (dabar „Baltijos" vid. m-kla) patalpose. Darbą pradėjo 4 klasės, kuriose iš viso buvo 89 mokiniai. Mokyklai vadovauja Angelė Klitienė. Pirmosios mokytojos, pradėjusios darbą vokiečių pradinėje mokykloje:

Onutė Paulauskienė;

Judita Bukauskienė;

Zofija Ručinskienė;

Angelė Klitienė.

 • 1994-1995 m. mokyklai suteikiamas sustiprinto vokiečių kalbos mokymo statusas: leidžiama dalyti klasę į 2 grupes vokiečių kalbos pamokose;
 • 1994-1995 mokslo metais mokykloje lankėsi Riugeno salos Bergeno miesto savivaldybės prezidentė G. Skreepski;
 • 1995-1996 m. Šiais mokslo metais mokykla persikelia į patalpas Gedminų gatvėje Nr. 1;
 • 1996-1997 m. Nuo šiol mokykla vadinama Klaipėdos Hermano Zudermano internatine mokykla;
 • 2001 m. gegužės 1 d. Herma
 • 1994 m. vasario 15 d. Klaipėdos miesto valdybos bei Kultūros ir Švietimo ministerijos nutarimu pradinė vokiečių mokykla reorganizuota į bendrojo lavinimo pagrindinę mokyklą;
 • no Zudermano internatinė mokykla reorganizuota į Hermano Zudermano vidurinę mokyklą. Tais mokslo metais išleidžiama pirmoji abiturientų laida.

Nuo pat mokyklos pradžios buvo kuriamos ir mokyklos tradicijos. Tradiciniais tapo advento rytmečiai, Šv. Martyno diena, Šv. Nikolaus rytmetys ir kt. Organizuojamas ir tradiciniu renginiu tampantis konkursas „Dainuojantys Klaipėdos mokytojai".

2006–2007 m. Klaipėdos miesto savivaldybės nutarimu mokyklai atiduodamas visas pastatas, o suaugusiųjų mokykla, su kuria dalintasi patalpomis ne vienerius metus, iškelta kitur. Pasikeitė ir mokyklos administracija. Ilgus metus mokyklai vadovavusi A. Klitienė pasitraukė iš direktorės pareigų. 2006-2007 mokslo metus pradėjo nauja direktorė Jolita Andrijauskienė.

2008–2009 m. Mokykla Lietuvos švietimo ministerijos nutarimu tapo gimnazija.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40