Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Indrė Petrošiūtė Psichologė

II aukštas 203 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs

Kontaktinės

valandos *

Nekontaktinės

valandos **

(Darbas nuotoliu)

Pirmadienis 07.00 – 19.30 11.00 – 11.30 08.00 – 16.00 07.00 – 08.00
16.00 – 19.30
Antradienis 07.00 –19.30 11.00 – 11.30 08.00 – 14.00 07.00 – 08.00
16.24 – 17.24
Trečiadienis 07.00 – 14.00
16.24 – 17.24
11.00 – 11.30 08.00 – 17.00 07.00 – 08.00
17.00 – 19.30
Ketvirtadienis 07.00 – 19.30 11.00 – 11.30 08.00 – 16.00 07.00 – 08.00
16.00 – 19.30
Penktadienis 07.00 – 17.30 11.00 – 11.30 09.00 – 13.30 07.00 – 09.00
13.30 – 17.30

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, mokinių įvertinimui atlikti ir stebėti mokinius, paskaitoms, užsiėmimams (mokiniams, tėvams, mokytojams) vesti ir kt.
** Nekontaktinės valandos skiriamos tvarkyti mokinių įvertinimo duomenis, dokumentus, rengti rekomendacijas, prevencines programas, pasiruošti  konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Konsultacijų laikas gali būti derinamas pagal Jums patogų laiką.

Kontaktai Mobilusis +370 650 35401

El. paštas Rašyti

Psichologinis konsultavimas skirtas sveikiems sunkioje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Tad pamirškite visus išankstinius stereotipus ir užeikite jaukiam, šiltam pokalbiui be išankstinio vertinimo ir patarimų primetinėjimo. Aš neišspręsiu Jūsų problemų, bet, pasitelkdama savo įgūdžius ir profesinę kompetenciją, padėsiu Jums patiems atrasti sprendimus ir naujus elgesio būdus. Mes kartu užsibrėšime tikslus ir judėsime jų link. Tikslų pasiekimas priklausys ir nuo to, kiek Jūs pats būsite įsitraukęs ir pasiryžęs aktyviai dalyvauti mūsų kelionėje.

Individualios konsultacijos teikiamos mokiniams, tėvams, mokytojams ir visiems, kurie susiję su gimnazijoje besimokančio vaiko gerove.

Moksleivi, nebijok praverti mano durų, jei:

 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • nesutari su draugais, mokytojais ar tėvais;
 • nesusivoki savo jausmuose;
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas, liūdesys;
 • kyla sunkumų mokantis;
 • nori geriau save pažinti;
 • abejoji dėl savo gebėjimų ir talentų;
 • susiduri su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (o galbūt vienas iš jų);
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, tapti drąsesnis ir kt.;
 • patiri patyčias arba pats tyčiojiesi iš kitų;
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;
 • turi kitų problemų ar sunkumų.

Tėveliai, kreipkitės į mane, jei norite pasitarti dėl bendravimo su savo vaiku, arba jei nerimaujate dėl vaiko elgesio, psichologinės būsenos, mokymosi rezultatų.

Mokytojai, aš laukiu Jūsų, jei norite pasitarti dėl konkretaus vaiko ar visos klasės gerovės didinimo.


Gimnazijos psichologės tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Gimnazijos psichologės veiklos sritys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, emocinė parama, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių , tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Didesnių ar mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis pagalbos.

 * Konsultavimo valandos – 20 valandų skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos – 20 valandų skiriamos profesinės kvalifikacijos tobulinimui, mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, seminarams, tyrimams ir t.t.

Psichologė Atnaujinta Dydis
Ką tėveliai turėtų žinoti apie pirmokų adaptaciją? 2022-04-30 09:27:39 257.26 KB
Mokymosi motyvacija. 2022-04-30 09:27:40 614.73 KB
Egzaminų baimė. 2022-04-30 09:27:40 617.39 KB
Egzaminų stresas. Pabandykime jį įveikti. 2022-04-30 09:27:41 400.44 KB

Kai realybė tampa aktuali arba dar kartą apie priklausomybę nuo interneto        

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40