Tikslai, uždaviniai

Tikslai

1. Kryptingai tobulinti gimnazijos bendruomenės veiklą, organizuojant ugdymo procesą ir laiduojant ugdymo paslaugų  kokybę.

2. Didinti bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus.

Uždaviniai

1. Tenkinti mokinių poreikius, ugdant specialiuosius gebėjimus ir įgyvendinti mokinių karjeros ugdymo sistemą.

2. Gerinti ugdymo sąlygas, modernizuoti ugdymą.

3. Aktyvinti inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymą ugdymo procese.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40