Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.

H. Zudermano gimnazijos pažangos ataskaita švietimo valdymo informacinėje sistemoje

Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
222
Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Klasės valdymas, Įvairovė, Integralumas
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
Mokiniai pasitiki savo jėgomis, žino savo gabumus ir polinkius, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes. Padidėjo mokinių skaičius dalyvaujančių įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Tai sudaro geras sąlygas individualiam mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui bei siekti aukštesnių akademinių  rezultatų. Mokiniai, analizuoja savo mokymąsi, asmenybės pokyčius, atsižvelgdami į savo tikslus ir galimybes planuoja mokymosi kelią.  Sėkmes aptaria su dalykų mokytojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistai. Teigiamų atsiliepimų iš mokinių sulaukiame apie vykdomas netradicinio ugdymo dienas, patyriminį mokymąsi, nes tai didina jų mokymosi motyvaciją, mokiniai turi daugiau galimybių teoriją sieti su praktika. Gimnazijoje skatinamas bendruomeniškumas ir pagarbus elgesys, kuriama atmosfera be įtampos ir baimės.  
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
76 % abiturientų, baigusių gimnaziją 2020 m., (2019 m. – 50 %) tęsia mokymąsi Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose ir kolegijose. Lyginant I ir metinio pusmečių rezultatus, pažangą padarė  66 % 1–4 klasių mokinių (2019 m. – 44,3%),  86 % 5–8 klasių mokinių (2019 m. – 54,8%) ir 82 % I–IV (2019 m. – 62,7 %)gimnazijos klasių mokinių. Puikūs mokinių rezultatai tarptautinių vokiečių kalbos I ir II laipsnio diplomų egzaminuose, kuriuos Gimnazijoje laiko I ir IV gimnazijos klasių mokiniai: I laipsnio diplomai įteikti  18 mokinių, II laipsnio -  14 mokinių. Respublikos dalykinėse olimpiadose, konkursuose  2019–2020 m. m. Gimnazijos mokiniai pelnė 118 prizinių vietų;  miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose  – 19 prizinių vietų, tarptautiniuose konkursuose 3 prizines vietas.
Respublikos dalykinėse olimpiadose, konkursuose  2018–2019 m. m. Gimnazijos mokiniai pelnė 66 prizines vietas, miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose  – 33 prizines vietas.
Gimnazija pateko į reitinguojamų mokyklų 50-uką, pagal šių laikytų BE rezultatus: anglų klb., vokiečių klb., biologijos, geografijos, istorijos.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40