Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

 • Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v12-su-priedais.pdf

 • Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrimas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf

 • Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos ir rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

 • Renginių įrašai

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

 

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40