Erasmus+ projektas "Vokiečių kalbos mokymas(-is) lauke ugdant aplinkosauginį sąmoningumą" (Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness)

deutsch.info/OLGEA

Vokiečių kalbos mokymas(-is) lauke ugdant aplinkosauginį sąmoningumą

Projekto "Vokiečių kalbos mokymas (-is) lauke ugdant aplinkosauginį sąmoningumą" tikslas yra sukurti kalbos mokymo(-si) lauke metodinę medžiagą, parengti vokiečių kalbos mokytojams mokymus, skatinti mokinius daugiau judėti, ugdyti aplinkosaugines kompetencijas, didinti sensorinę stimuliaciją, taikyti tarpdalykinę integraciją, ugdyti socialines kompetencijas bei gerinti mokinių sveikatą.

Mūsų uždaviniai:

 1. ugdyti mokytojų kompetencijas organizuojant mokymus apie kalbos mokymą lauke (KML);
 2. gerinti mokinių vokiečių kalbos žinias ir didinti aplinkosauginį sąmoningumą;
 3. sukurti KML įrankius mokytojams Europos Sąjungoje.

Galutinis projekto produktas - atnaujinta vokiečių kalbos mokymui(si) skirta interneto svetainė deutsch.info-Lehrerportals, kurioje bus galima rasti kalbos mokymo(-si) lauke metodinę-didaktinę medžiagą, vokiečių kalbos mokytojai galės dalyvauti nuotoliniuose kursuose.

Kas yra kalbos mokymas(-is) lauke (KML)?

Mokantis kalbos lauke pamokos vyksta už klasės ribų, kai mokiniams yra skiriamos tikslingos ir prasmingos komunikacinės užduotys. Čia yra svarbi tiesioginė mokinio patirtis ir visų sensorinių pojūčių stimuliacija. Ugdant mokinius lauke ypač svarbi yra refleksija, nes ji yra reikšminga jungtis tarp naujų ir senų žinių ir skatina verbalų ir neverbalų suvokimą (Fellner, 2007).

Lauke kalbos mokomasi per tiesioginę patirtį, jausmus, veiksmus ir mintis (Szczpanski, 2006). Remiantis posakiu "Jeigu ugdymas yra gyvenimas, jo negalima izoliuoti nuo aplinkos, kurioje tas gyvenimas vyksta" (Hammerman, et al., 2001, S. 23) galima teigti, kad mokantis kalbų aplinkos faktorius yra itin svarbus. Žmogaus atsiskyrimas nuo natūralios aplinkos yra viena iš aplinkosaugos krizių priežasčių.

Ugdymo lauke kriterijai:

 1. Integracija (tai nėra tik pamokos perkėlimas į lauką)
 2. Vientisa visuma ( tarpdalykinė integracija)
 3. Potyriai (leisti išbandyti)
 4. Ekonomiškumas (nešvaistyti laiko veltui)

(Lipovec/Lipavic Oštir/Rajšp, 2017)

Projekto partneriai

 

Interneto svetainės nuoroda:

https://deutsch.info/olgea

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40