Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Daiva Liutikienė Istorijos mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Loreta Pociutė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 Narė

3.

Virginija Bajalienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė

4.

Miglė Račiūnienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
5. Ina Vasiliauskienė Informacinių technologijų Narė
6. Rita Valaikienė Technologijų mokytoja ekspertė Narė
7. Jūratė Dajorienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
8. Daiva Rimeikienė Istorijos  Narė

Metodinės tarybos funkcijos:

 • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo
 • pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.
Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 11.55 – 12.40
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40