Tėvų klubas

Tėvų klubo sudėtis 2016-2017 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovauja Klubo pareigos
1. Jovita Bernotė 1a kl.  
2. Rasa Kvasytė 1b kl.  
3. Asta Tutlienė 1c kl.  
4. Žaneta Hochleitner 2a kl.  
5. Airida Petkevičienė 2b kl.  
6. Aušra Smičiutė Butkevičienė 2c kl.  
7. Aušra Smičiutė Butkevičienė 3a kl.  
8. ​Jurgita Šmitienė 3b kl.  
9. Maria Žvinakienė 4a kl.  
10. Aida Mikutytė Bernickienė 4b kl.  
11. Renata Norvaišienė 5a kl.  
12. Jurgita Burbaitė 5b kl.  
13. Vaiva Pabrėžienė 6a kl.  
14. Alina Gukauskienė 6b kl.  
15. Dalia Pleskovienė 7a kl.  
16. Marius Knabikas 7b kl.  
17. Virginija Viršilienė 8a kl.  
18. Inga Armonaitienė 8b kl.  
19. Ieva Paršikova Ia kl.  
20. Jolanta Jonauskienė IIa kl.  
21. Aida Kaupienė IIb kl.  
22. Rasa Povilaitienė IIIa kl.  
23. Rita Vaišvilienė IIIb kl.  
24. Alina Gukauskienė IVa kl.  
25. Jurgita Miškinienė IVb kl.  

Tėvų klubo funkcijos:

 • atstovauja visiems Gimnazijos mokinių tėvams, priima sprendimus svarbiausiais Gimnazijos veiklos klausimais;
 • inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir administracijai, dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;
 • plėtoja Gimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą;
 • padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo, drausmės problemas;
 • padeda spręsti ūkinius bei finansinius klausimus, skatina tėvus teikti paramą Gimnazijai. 15. Talkina organizuojant tėvų švietimą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje. 16. Rengia ir svarsto Tėvų klubo nuostatus;
 • siekia aktyvaus ir nuoširdaus tėvų dalyvavimo Gimnazijos veikloje;
 • dalyvauja Gimnazijoje organizuojamuose projektuose, pagal galimybes juos inicijuoja ir rengia;
 • atviru balsavimu renka tėvus į Gimnazijos tarybą (3 narius) ir į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją (2 narius);
 • Išklauso Gimnazijos tarybos ataskaitą ir įvertina Gimnazijos tarybos veiklą.

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40