Patyriminio ugdymo veiklos

Patyriminis ugdymas – tai mokymasis iš patirties. Tai procesas, kai iš tiesioginio patyrimo asmuo įgyja žinių, įgūdžių ir suformuoja savo vertybes. J.L. Luckner ir R.S. Nadler

Valstybinėje 2013-2022 metų švietimo strategijoje yra nurodoma būtinybė individualizuoti mokymą. Vienas iš efektyviausių mokymo(si) metodų – tai patirtinis mokymas(is).

Naudingas pačiam besimokančiajam, nes:

 • mokymąsi daro prasmingu ir įdomiu;
 • įgalina savo turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti;
 • atliepia esminius didaktinius principus: ėjimas nuo žinomų dalykų prie nežinomų, nuo artimo prie tolimo, kuriamas naujas individualus žinojimas;
 • lengviau suvokti naują informaciją, ugdytis naujus gebėjimus;
 • apjungiama įgyta patirtis , susiejama tarpusavyje;
 • užtikrinimas teorijos ir praktikos ryšis, nes patirtis įgyjama praktikoje;

2020 m. patyriminio ugdymo veiklų pristatymas

Dėkojame veiklą organazivusiems mokytojams ir  jų mokinams! Gero žiūrėjimo!

Muzikos patyriminio ugdymo grupės "HZG Junior Sound" veiklos pristatymas. Mokytoja A. Alminė


Matematikos patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas. Mokytoja I. Linkevičiūtė 


Kūno kultūros patyriminio ugdymo veiklos pristatymas  “Judėk - būk sveikas”. Kūno kultūros mokytojai L. Tolmačiova ir R.Aukštkalnis


Vokiečių kalbos ir technologijų patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Königin Luise von Preußen in Memel". Vokiečių k. mokytoja G. Beleckienė ir technologijų mokytoja R. Valaikienė


Lietuvių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas  "Laike neišdylantys vardai" . Mokytoja B. Drukteinienė

Lietuvių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Gimnazijos mokinių pavardės. Jų kilmė ir reikšmė". Mokytoja L. Strikauskienė

Lietuvių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Įdomusis knygų pasaulis". Mokytoja Ž. Budrikienė

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Spuren der deutschen Kultur in Klaipeda" . Mokytojas S. Gedgaudas

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Meine Altstadt". Mokytoja L. Jurgauskaitė

Vokiečių k. patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Hermann Gerlach". Mokytojos M. Einars ir J. Ežerinskienė

Biologijos patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas  "Oro tarša Klaipėdos mieste ir mokyklos teritorijoje". Mokytoja L. Auriukienė

Matematikos patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas. Mokytoja I. Linkevičiūtė 

Matematikos patyriminio ugdymo gruupės veiklos pristatymas "Klaipėdos miesto 1945-1998 metų gyventojų skaičiaus augimas". Mokytoja L. Ramašauskaitė

Geografijos patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Lietuvos pajūrio atkarpos Melnragė – Karklė gamtinis – etnografinis tyrimas". Mokytojas R. Norvaišas

Vokiečių kalbos ir technologijų patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Königin Luise von Preußen in Memel". Vokiečių k. mokytoja G. Beleckienė ir technologijų mokytoja R. Valaikienė

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtual tourism. Klaipėda". Anglų k.mokytojos S. Šilinskienė ir I. Petkūnienė

Anglų kalbos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas: "Pabūkime gidais: daugiakultūrė Klaipėda". Anglų k. mokytojos M. Račiūnienė ir L. Breznik

Istorijos patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Žaislai ir pramogos praeityje". Istorijos mokytoja D. Liutikienė

Kūno kultūros patyriminio ugdymo veiklos pristatymas  “Judėk - būk sveikas”. Kūno kultūros mokytojai L. Tolmačiova ir R.Aukštkalnis

Informacinių technologijų patyriminio ugdymo veiklos pristatymas "Virtuali ekskursija" (mokiniai kūrė interneto svetainę). Mokytoja I. Vasiliauskienė. 

Fizikos patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Fizikiniai eksperimentai". Mokytoja. O. Karmalavičienė. 

Lietuvių kalbos projektiniai darbai. Mokytoja I. Rakauskienė

Dailės projektinis darbas "Lietuva menininkų V. Augustino ir M. Jovaišos fotografijoje". II B klasės mokinė E. Brasaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Dailės projektinis darbas "Antikinės skulptūros, vaizduojančios žmogų, analizė“. II B klasės mokinė I. Bendikaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Dailės projektinis darbas "Bauhauzo architektūra Klaipėdos mieste". II B klasės mokinė E. Eidukaitė. Mokytoja A. Paulauskienė

Technologijų patyriminio ugdymo grupės veiklos pristatymas "Lietuviški valgiai". Mokytojos J. Bukauskienė, Ž. Taraškienė, D. Gelažnikaitė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40